Nica Bongco

About Nica Bongco


Si Nica Bongco ay dating social worker at ngayon ay miyembro ng Rural Women Advocates. Mahalaga para sa kanya ang makisalamuha sa komunidad, at layunin niyang makapagbahagi ng kanyang mga karanasan.