Filipino para sa mga Filipino: KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2020

Rappler.com
Filipino para sa mga Filipino: KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2020
PRESS RELEASE: Nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino para sa mga lahok sa 'KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko'

Ito ay isang press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino para sa mga lahok sa KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko, isang prestihiyosong parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na nagpamalas ng mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa kanilang paglilingkod. 

Pagtalima ito sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 na humihimok sa lahat ng mga kagarawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, at instrumentalidad ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa mga opisyal na transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya.  

Nagsimula noong 2016, ilan sa mga ilang ulit nang pinarangalan ng Selyo ng Kahusayan ang Korporasyong Pangkoreo ng Filipinas (PHLPOST), Lungsod Mandaluyong, Lungsod Maynila, at Lungsod Taguig. 

May iba’t ibang antas ang gawad, mulang una hanggang ikaapat, na sumasalamin sa mataas na paggamit ng Filipino sa serbisyo publiko. 

Ilan sa mga pagbabatayan ng gawad ang paggamit ng Filipino sa panloob at panlabas na pakikipag-ugnayan ng ahensiya; pagsasalin ng iba’t ibang teksto ng organisasyon gaya ng misyon, bisyon, at gabay ng mamamayan; pagkilos ng binuong Lupon sa Wikang Filipino (LWF); at iba pa.    

Mangyayari ang gawad sa Araw ni Quezon sa Agosto 19, 2020. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang Kasaysayan ng Wika: Wika ng Kasaysayan.   

Kinakailangan lámang magpadala ng pabatid ang mga ahensiyang nais lumahok. Personal na bibisita ang mga kawani ng KWF para makipagpulong at magsagawa ng ocular.  

Tatanggap ang KWF ng mga lahok hanggang Mayo 15, 2020. 

Para sa karagdagang detalye, maaaring bumisita sa kwf.gov.ph o magpadala ng email sa komisyonsawika@gmail.com. Maaari ding tumawag sa Sangay ng Literatura at Araling Kultural sa (02)8252-1953. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.