2nd DIWANG: Sagisag Kultura ng Filipinas Competition

Ito ay isang pahayag mula sa National Commission for Culture and the Arts.

MANILA, Philippines – Ang DIWANG: Sagisag Kultura ng Filipinas Competition ay isang flagship project ng National Commission for Culture and the Arts – Sub-commission on Cultural Dissemination, Philippine Cultural Education Program (PCEP), at ng Department of Education upang mapalaganap at maipakilala ang mga Sagisag Kulturang Filipino at upang mapahalagahan ng bawat Filipino ang kanyang identidad bilang lahi. Nagpalabas ng  Memorandum Circular #82 series of 2014 ang Department of Education tungkol sa proyektong ito upang maging opisyal na Gawain ng mga guro at mag-aaral. 

Layunin ng Tagisan

1) Maipakilala sa maraming guro at mag-aaral ang sagisag kulturang Filipino sa pamamagitan ng paligsahan sa pagsusulit;

2) Maipalaganap ang pagtuturo at pag-aaral ng marami pang sagisag kulturang Filipino sa pamamagitan ng paligsahan sa paglikha ng mahuhusay na leksiyon sa mga araling: Filipino, English, Math, Science, Social Studies, Values Education, Arts/Music, TLE at PE/Health ng mga gurong may advance na kasanayan sa paglikha ng mga lesson exemplar na ipamamahagi sa maraming paaralan. 

I. Kwiz Competition para sa Elementary at High School students

Para sa Elementarya, mag-aaral sa Grades 5 at 6 ang maaaring sumali na bubuin ng 3 mag-aaral ang isang “Team.” Para sa High School ay indibidwal na mag-aaral mula sa Grades 7 - 9 ang maaaring maging kalahok. Matatagpuan ang mga Sagisag Kulturang Filipino sa NCCA website (www.ncca.gov.ph). Ang mga kategorya ng mga tanong ay Easy Round – Pagkilala sa mga larawan – 1 point each,  Average Round – May mga pagpipilian – 2 points each, Heavy Round – Pagtukoy sa salita o pangalan – 3 points each. Gaganapin ang mga Regional Kwiz Level ng Elementarya 9:00-11:00am at Highschool 1:00-3:00pm sa mga sumusunod na araw at lugar:

SCHEDULE of REGIONAL KWIZ LEVEL

Schedule for Sub-Island Cluster Kwiz-Level

Schedule of Final Kwiz Level

II. Lesson Exemplar Competition

Para sa Guro ay pahusayan sa paghahanda ng Leksiyong Sagisag Kultura. Siyam (9) na uri ng Lesson Exemplar ang pipiliin, isa sa bawat araling Filipino, English, Math, Science, Social Studies, Values Education, Arts/Music, TLE at PE/Health. Kailangang maipadala nila ang kanilang Lesson Plan bago sumapait ang ika-30 ng Agosto 2014 sa Email o koreo sa: 

Schedule of Conference and Demo

Ang Pambansang Komperensiya ng mga gurong ito ay may pamagat na  National Cultural Education Conference on Culture-based Teaching of K-12 Curriculum and Lecture Demonstrations of Culture-based Lesson Exemplar. Komperensiya ng mga guro at demonstrasyon ng mga culture based-lesson exemplar at talakayan sa mga bagong kaalaman sa pagtuturo ng Filipino, English, Math, Science, Social Studies, Values Education, Arts/Music, TLE at PE/Health gamit ang sagisag kultura bilang material o subject. 

III. Exhibit Competition para sa mga Host-School ng Kwiz

Ang mga host school ng Sagisag Kultura Competition ay maaari ding lumahok sa DIWANG sa pamamagitan ng pag-sasaayos ng isang exhibit na itinatampok ang kanilang regional cultural icons. Kailangang maging maayos at organisado ang pagsasaayos ng mga items, malinaw at madaling maunawaan ang kahulugan sa manonood, nadisplay ito sa loob ng isang buwan buhat ng ito ay magbukas at na tunghayan ng maraming manonood na maaaring ipakita sa attendance, video at larawan ng documentasyon. Ang mga hurado ay sekretong papasyalan ang exhibit site. Tatanggap ng 35,000.00 piso ang magwawagi sa Luzon, Visayas, at Mindanao. 

IV. GAWAD Sagisag Kultura Filipino

Ipagkakaloob ang GAWAD Sagisag Kultura Filipino sa mga karapatdapat na TV at Radio programs at personalities, companies/private corporations, non-govt. organizations at Local Government Units na hayagang gumagamit at nagpapatanyag sa mga Sagisag Kulturang Filipino,  tumatangkilik sa mga gawain at proyektong nakatutulong sa pagpapaunlad at pagpapatatag sa wika, sining at kulturang Filipino.  Ang survey at botohan ay gaganapin ng mga GDCE Teacher/scholars sa loob ng programa ng National Conference on Cultural Education na gaganapin sa Luzon Visayas at Mindanao.

Ang mga paparangalan ay pipiliin ng scholars na guro mula sa 17-regions ng bansa upang kilalanin ang mga ambag na pagsisikap upang kamtin ng Filipino ang katagumpayan sa pagkakaroon ng matatag na identidad bilang lahi. Pagkakalooban ng medallion at sertipiko ng pagkapanalo ang mga magwawagi sa ika-3 ng Oktubre 2014 kasabay ng Championship ng KWIZ at announcement ng 9-National Winners ng lesson Exemplars sa Koronadal, South Cotabato sa ganap na ika-10:00-12:00 ng umaga.

Para sa iba pang katanungan maaari po kayong makipag-ugnayan sa DIWANG Secretariat: Kay Ginoong Joseph "Sonny" Cristobal, Director, Philippine Cultural Education Program ng National Commission for Culture and the Arts sa 3D, 3rd Floor, NCCA, General Luna St., Intramuros, Manila 1100 mayroon po silang Telefax: (02) 5272192 loc 309 o sumulat sa www.pcep.secretariat@gmail.com. - Rappler.com