KWF panawagan para sa bagong nobelang young adult

Komisyon sa Wikang Filipino

Ito ay isang press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang Komisyon sa Wikang Fiipino ay magpaparangal ng P100,000 na grant para sa mga mapipiling bagong nobela para sa mga young adult (mga estudyante sa hay-iskul) na nakasulat sa wikang Filipino.

Paano sumali?

Magsumite ng:

 

Ipadala ang mga dokumento sa komisyonsawika@gmail.com hanggang sa Oktubre 19, 2019.

Kapag napili ang inyong panukalang akda, kinakailangang maisumite ang buong nobela hanggang Oktubre 31, 2019.

Kinakailangang may 100 hanggang 150 pahina ang haba ng nobela na nasa papel na may sukat na A4 at may mardyin na 1” sa bawat gilid at single space, at may font na Arial o Times New Roman, size 12. – Rappler.com