Komisyon sa Wikang Filipino

KWF, binuksan ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021

KWF, binuksan ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021
PRESS RELEASE: Bukás ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino at/o ibang katutubong wika bilang midyum sa anumang asignatura o disiplina

The following is a press release from Komisyon sa Wikang Filipino.

Ikaw ba ay guro na gumagamit ng wikang Filipino o anumang katutubong wika sa pagtuturo? May mga modyul o anumang kagamitang pampagtuturo ka bang ginawa na nasa Filipino o anumang katutubong wika? May mga saliksik o inisyatiba ka bang ginawa sa pagpapahusay ng pagtuturo ng/sa Filipino ngayong pandemya?

Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino. Bukás ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino at/o ibang katutubong wika bilang midyum ng pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina, mula elementarya hanggang tersiyarya, maging sa mga Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon/aplikasyon ay sa Hunyo 1, 2021.

Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa:
Sangay ng Salita at Gramatika
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
San Miguel, Maynila
Selfon: 09065097841 (Globe), 09686055850 (Smart)
Email: kwf.ulirangguro@gmail.com
Website: www.kwf.gov.ph

– Rappler.com