Panawagan para sa mga nominasyon sa Kampeon ng Wika 2018 at Dangal ng Wika 2018

This is a press release.

Malugod na ipinababatid ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na ipagdiriwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa na may temang “Filipino: Wika ng Saliksik” sa Agosto 2018.

Kaugnay nito, binubuksan ng KWF ang panawagan at nominasyon para sa dalawang pambansang gawad nito: ang Dangal ng Wika 2018 at ang Kampeon ng Wika 2018.

Pinararangalan sa Dangal ng Wika ang mga indibidwal at/o samahan na nakapag-ambag sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Kumikilala naman ang Kampeon ng Wika 2018 sa mga indibidwal at/o samahan na nakapag-ambag sa pagpapaunlad ng alinman sa mga katutubong wika sa Filipinas.

Para sa mga nominasyon, may sumusunod na kalipikasyon ang mga parangal:

Dangal ng Wika 2018

Kampeon ng Wika 2018

Ang mga nominasyon ay kinakailangang maglakip ng mga sumusunod na kahingian:

Hanggang sa 23 Hulyo 2018 ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon.

Ipadala ang mga nominasyon sa:

Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) 
Komisyon sa Wikang Filipino
2P Gusali Watson, 1610 Kalye J. P. Laurel St., 
San Miguel, Maynila

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay G. Gregory Miles Granada ng Sangay ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. 736-2519 o magpadala ng mensahe sa komisyonsawika@gmail.com. – Rappler.com