Jam Sebastian’s mom Maricar reveals details of conflict with Mich Liggayu

Rappler.com
Jam Sebastian’s mom Maricar reveals details of conflict with Mich Liggayu
'Sino ngayon ang mukhang pera sa aming dalawa? Sino ngayon ang mukhang pera?' she says, of Jamich star Mich Liggayu

MANILA, Philippines – Jam Sebastian’s mother Maricar is speaking up against her deceased son Jam Sebastian’s fiancee, Mich Liggayu. 

In an interview with Startalk that aired Saturday, April 18, Maricar said that she had the right to a share of the Jamich funds that the couple earned from when Jam was still alive.

Ang sabi ko gusto ko ng breakdown nung finances ng anak ko. Hindi ako stage mother ni singko wala ako pinakinabangan sa pagkasikat ng anak ko dahil may kanya-kanya kaming buhay. This time, namatay ang anak ko. Ngayon may karapatan ako.”

(I said, I wanted to have a breakdown of the finances of my son. I am not a stage mother, and I didn’t even get as much as 5 centavos from the success of my son because we all have our own lives. This time, my son died. Now, I have the right.)

She said that she wished that she didn’t have to speak up, but had to because she couldn’t stomach the treatment she was getting from Mich.

Ayoko sana magsalita pero sobra, grabe. Hinihingi namin sa ‘yo ang gamit. Ano sabi mo sa amin? Pag-iisipan mo. Hinihingi namin yung share, ano ang ibinigay mo sa amin, gusto mo sa iyo lahat. Ang anak ko naghirap din diyan. Hindi mabubuo ang Jamich kung walang Jam. Until now pinakikinabangan mo.”

(I wish I didn’t have to speak up, but this is getting out of hand. We were asking for the things [of Jam]. But what did you tell us? You will still think about it. We were asking for the share, and what did you give us? You want everything for yourself. My son also worked hard to earn that. There’s no Jamich without Jam. And you’re still earning from it.)

Before Jam’s death, Jam and Mich lived together. However, when Maricar wanted to collect Jam’s things from the couple’s place, she said that the things left in the condo weren’t complete.

Kinuha ninyo lahat ng gamit without informing us. Gamit ng anak ko kinuha ninyo without informing us. Nung pumunta ako nandoon yung aircon na naka kay Jam Vhille, wala ang remote. Isipin mo dinala nila ang remote. Tapos ang mga naiwan doon mga kumot, mga unan na ginamit ni Jam Vhille. At ‘yung hospital bed na bago at pati ‘yung wheelchair niya. ‘Yun na lang natira.  Binigay nila sa amin yung PC, walang hard drive. ‘Yun lang ang remembrance ng anak ko na dapat sa amin, kinuha n’yo pa?”

(You got all his things without informing us. You got my son’s things without informing us. When I went there, Jam Vhille’s aircon was there, but the remote was missing. Think about it – the remote was taken. The only things left there were the blankets and the pillows used by Jam Vhille, as well as the new hospital bed and his wheelchair. They gave us the PC, no hard drive. I consider those things remembrances of my son that should be ours, but you got that, too?)

She was also angered upon finding out that Mich reportedly got Jam’s phone from his older brother Yexel during the wake to log him out of the Jamich social media accounts and the email. (READ: Mich Liggayu’s eulogy for Jam Sebastian of Jamich: No goodbyes)

Nung namatay ang anak ko, ang cellphone ng anak ko nasa amin. Hiniram mo kay Yexel, ano ang ginawa mo? Ni log-out mo ang Facebook, ni-log out mo ang email, ni-log out mo ang lahat. Ni-log out mo ang Jamich page.

(When my son died, his cellphone was with us. When you borrowed it from Yexel, what did you do? You logged out of the Facebook account, the email account, you logged out of everything. You also logged out of the Jamich page.) 

“During the wake iyan, ha. Bakit? Para mawalan kami ng access? Dahil alam mo sa Jamich page pinagkakakitaan ninyo ‘yan.

(That was during the wake. Why? So that we’ll lose access? Because you know that you are earning from the Jamich page.)

“Tapos sa Google page ng anak ko ni-log out moBakit? Kasi doon pumapasok ang sinusuweldo ninyo for YouTube na until now ikaw ang nakikinabang. Sino ngayon ang mukhang pera sa aming dalawa? Sino ngayon ang mukhang pera? Sobra ng panggagamit ang ginagawa niyo sa anak ko. Okay?”

(And then you logged out of my son’s Google page. Why? Because that was where the salary comes in from your YouTube account, and up until now, you’re still earning. Who is the greedy one between the two of us? Who is the greedy one now? You using my son is getting so much out of hand, okay?)

She also talked about Mich being linked to singer Neo Domingo, and she had this to say:

Tuwing madaling araw na lang saan ka nagpupunta? Hindi ka natutulog sa bahay. Kung sasabihin mo na magkaibigan lang kayo, bakit mas marami ka pang time sa kanya? Nasaan ka nung alam mo na kailangan na kailangan ka ni Jam?”

(When you stay out late, where do you go? You don’t sleep in the house. If you say that you are just friends, why do you spend more time with him? Where were you when Jam needed you?)

Recently, Mich was in the headlines because of persistent rumors that she was dating up-and-coming singer Neo Domingo – rumors Neo later publicly denied. (READ: Singer Neo denies dating Mich Liggayu of ‘Jamich’)

On mercy killing

Maricar also said that she did not subject Jam to mercy killing, saying:

“Imagine 10:30 am namatay ang anak ko. 8 o’clock wala na siyang pulso pero humihinga pa po siya. At nakadilat po siya nung namatay at hindi ko po siya minercy killing. Alam ho ng mga doctor ho iyan na hanggang sa huli ho ng hininga niya hindi ko siya kaya i-mercy killing, kung yun ang sinasabi ninyo sa mga Facebook. Please lang tama na ho sobra na ho kaming nadadamay.

(Imagine my son died at 10:30 in the morning, and at 8, he already had no pulse but he was still breathing. His eyes were open when he died, and I didn’t decide on mercy killing for my son. The doctors know that and until his last breath I didn’t decide on mercy killing, unlike what all of you are saying on Facebook. Please stop because we are getting affected.)

“Kinakausap ko ang anak ko. Sabi ko, ‘Anak, hindi ako titigil hangga’t hindi ko binigyan ng katarungan kung ano man dapat para sa ‘yo.’ Hindi ako humihingi ng sympatiya hindi ako humihingi ng kakampi. Ang totoo lang ang sinasabi ko.”

(I talked to my son. I said, ‘I’m not going to stop until I give them what you are duly owed.’ I’m not asking for sympathy, I’m not asking for people to side with me. I am only talking about the truth.)

Mich has yet to issue a statement on this issue. 

Jam died on March 4 following a year-long battle with lung cancer. He and fiancee Mich rose to fame as YouTube stars on their channel Jamich (Jam plus Mich), portraying relatable characters going through the different stages of relationships. (READ: Jam Sebastian’s mom Maricar: ‘Anak, maraming salamat’– Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.