Judy Ann Santos on motherhood: Patience, compassion, sacrifice

Wala akong mabibigay na advice doon sa letter-sender (Belen). Sa totoo lang kasi ako ang mas may natutunan sa kanya...Siguro mahihiya ako sa kanya sa katiting na problema ko kung gigive up ako kumpara sa pinagdanan niya. Hats off ako sa kay Belen dahil siya yung epitome ng pagiging isang dakilang ina,” Judy Ann said.

(I do not have any advice to give the letter-sender. The truth is, I learned more from her...I'll probably be embarrassed with the small problems I have if I just give up on that, compared to what she went through. Hats off to Belen because she is the epitome of being a good mother.)

Sa palagay ko, there is no such thing as a perfect mother...Sa pagsasakripisyo lang alone, sa mga anak at sa mga asawa, just to sacrifice your needs and your wants just to make your family happy, is being a mother already. Siguro sa paging isang ina walang katapusan pagmamahal mo kasi hindi mo talaga alam kung kailan ka magiging perfect sa paningin ng mga anak mo,” Judy Ann said.

(In my opinion, there is no such a thing as a perfect mother... the sacrifice alone, just to sacrifice your needs and your wants just to make your family happy, is being a mother already. I guess in being a mother, it's there's endless love because you do not know when you will be perfect in your children's eyes.)  – Rappler.com