TULA: ‘COVID-19 Alamat Kontra Armageddon’ ni Rio Alma

Rappler.com
TULA: ‘COVID-19 Alamat Kontra Armageddon’ ni Rio Alma
Bahagi ito ng serye ng mga tula na isinulat ng Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario habang naka-lockdown ang Luzon sa panahon ng coronavirus outbreak

MANILA, Philippines – Matapos ang World Poetry Day nitong Marso 21, nagsimulang mag-post sa Facebook ang Pambansang Alagad ng Sining na si Virgilio S. Almario ng mga tulang isinisulat niya sa panahon ng krisis sanhi ng pagkalat ng novel coronavirus. 

Inilalathala ng Rappler nang may pahintulot ng manunulat ang ilan sa kanyang COVID-19 poems, sa ilalim ng kanyang sagisag-panulat na “Rio Alma.”

 


COVID-19 Alamat Kontra Armageddon

 

Naglaboy sa lungsod ang peste’t higante,
Mayabong sa parke’y kabuteng kapote,
Walang pumapansin sa bugtong espinghe,
Mahimbing sa trono’ng putîng elepante. 

Sa liblib at nayon, lumambong ang karbon, 
Ang bundok at gubat ay pugad ng dragon;
Ang ilog at dagat may libag ng sabon,
Ang pusòng dumilat katalik ay kanyon.

Hawak na’ng trumpeta ng sanluksang anghel,
Nikelado kahit ang súpot ng kahel;
Hindi tatanggapin ng tanod sa karsel
Kahit ang pangakong nasúlat sa papel.

Ngunit halikayo! Gipô na’ng katedral.
Hihinto din ang trak ng keso’t pandesal.
Tanggalin sa utak ang maskarang busál. 
Bababâ rin muli ang lumang Salimbal!

Lalabas ang timon at bagong bagani,
Tumulong puksain ang nunòng serp’yente!
Huwag nang umasa sa agila’t tigre,
Kumilos, tuklasin ang mutyang kamote!
Pag nagkakaisa’t hawak ang sarili,
Maglalahòng ganap ang lahat ng peste!

Rio Alma
23 Marso 2020

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.