Filipino poetry

[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Rody Vera reads Francisco Baltazar’s ‘Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi’

Rappler.com
[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Rody Vera reads Francisco Baltazar’s ‘Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi’
Rody Vera reads an excerpt from Francisco Baltazar's 'Florante at Laura'

Playwright, actor, and member of Free the Artist Movement Rody Vera reads an excerpt from Francisco Baltazar’s Florante at Laura, a chapter titled “Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi.”

Florante at Laura is one of Francisco Baltazar’s most famous works, and is considered a masterpiece in Philippine literature. Baltazar is one of the most prominent poets of the Spanish colonization era.

Read the full text of the excerpt here:

Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi
ni Francisco Baltazar (Mula sa Florante at Laura)

Sa loob at labas ng bayan kong sawi
Kaliluha’y siyang nangyayaring hari
Kagalinga’t bait ay nalulugami,
Ininis sa hukay ng dusa’t pighati.

Ang magandang asal ay ipinupukol
Sa laot ng dagat ng dusa’t linggatong
Baling magagaling ay ibinabaon
At inililibing nang walang kabaong.

Nguni ay ang lilo’t masasamang loob
Sa trono ng puri ay iniluluklok
At sa baling sukab na may asal-hayop
Mabangong ins’yenso ang isinisuob.

Kaliluha’t sama ang ulo’y nagtayo
At ang kabaota’y kimi’t nakayuko
Santong katuwira’y lugami at hapo
Ang luha na lamang ang pinatutubo.

At ang baling bibig na binubukalan
Ng sabing magaling at katotohanan
Agad binibiyak at sinisikangan
Ng kalis ng lalong dustang kamatayan.

O taksil na pita sa yama’t mataas!
O hangad sa puring hanging lumilipas!
Ikaw ang dahilan ng kasamang lahat
Niyaring nasapit na kahabag-habag.

– Rappler.com

Special thanks to Rody Vera and Free the Artist Movement.