Robredo on Easter: Unite amid threats to democracy

Rappler.com
Jesus' victory over death shows that truth and goodness will always prevail, says Vice President Leni Robredo on Easter Sunday 2018

EASTER SUNDAY. Filipino Catholics join the traditional Easter Salubong at Saint Peter Parish in Quezon City on Sunday, April 1, 2018. The Salubong reenacts the meeting of the risen Jesus and his mother, Mary, on the first Easter. Photo by Darren Langit/Rappler

MANILA, Philippines – Vice President Leni Robredo urged Filipinos to unite in the face of threats to democracy, as Christians on Easter Sunday, April 1, celebrate what she calls a feast of light conquering darkness.

Sa panahon kung saan tila sinisiil ang demokrasya, sama-sama tayong tumindig at ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Kapag tayo ay iisa, anumang Kalbaryo ay kaya nating malampasan,” Robredo said in a statement. (At a time when democracy seems threatened, let us stand together and defend each other’s rights. If we stay united, we can surpass any Calvary.)

Ang tagumpay ng ating Panginoon laban sa kamatayan ay isang mahalagang paalala – na sa dulo ng lahat, mangingibabaw ang katotohanan, at ang mabuti ang siyang laging mananaig,” she added. (The victory of our Lord against death is an important reminder – that at the end of it all, truth will prevail, and goodness will conquer anything.)

In their own Easter messages, critics of President Rodrigo Duterte earlier called for an end to the “present darkness” in the Philippines.

Wishing the country a meaningful Easter, Duterte meanwhile encouraged Filipinos to be humble and to forgive one another.

Read Robredo’s full Easter message below:

Nakikiisa po ako sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay!

Napakahalaga po ng pistang ito, sapagkat ating inaalala ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Sa Kanyang muling pagbangon, tayong lahat ay nabuong muli at naghilom.

Sa pagtatapos ng Kuweresma, patuloy po tayong mag-alay ng dasal para sa ating bayan. Alalahanin natin ang mga nag-alay ng kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan at kalayaan.

Isabuhay natin ang mga turo ni Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulad ng Kanyang ipinakitang halimbawa, kalingain natin ang mga nakalimutan, nawawala, at napag-iwanan.

Lagi nating tandaan: ang tunay na pagbabago ng bayan ay nagsisimula sa pagbabago ng sarili. Pagbabago na nakaugat sa pakikinig at pagrespeto sa kapwa. Pagbabago na pinipili ang pagtulong at pag-unawa.

Sa Kanyang pag-aalay ng sarili, binago ni Hesus ang mukha ng mundo. Ipinakita niya na mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa kamatayan; na kayang basagin ng liwanag ang kadiliman; at may mas magandang bukas tayo na laging maaasahan.

Paghugutan natin ito ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating mga gawain para sa bayan. Magsilbi tayong tanglaw ng pag-asa sa pinakamalalayo at pinakamahihirap na komunidad. Maglakad tayo kasama nila, at bigyang-boses ang naaapi at mahina.

Magkakaiba man ang ating pinanggagalingan, magkakasalungat man ang ating paniniwala – naniniwala ako na mas malakas pa rin ang puwersa na nagbibigkis sa atin kaysa sa puwersang humahati sa ating bayan.

Sa panahon kung saan tila sinisiil ang demokrasya, sama-sama tayong tumindig at ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Kapag tayo ay iisa, anumang kalbaryo ay kaya nating malampasan.

Ang tagumpay ng ating Panginoon laban sa kamatayan ay isang mahalagang paalala – na sa dulo ng lahat, mangingibabaw ang katotohanan, at ang mabuti ang siyang laging mananaig.

Muli, isang makabuluhan at mapagpalang Pasko ng Pagkabuhay sa ating lahat!

– Rappler.com