Robredo on PH Independence Day: Nothing is impossible through collective action

Vice President Leni Robredo marked the 123rd Philippine Independence Day celebration with a call to unity, saying Filipinos have shown time and time again that they can overcome even the seemingly impossible through collective action.

In her Independence Day message on Saturday, June 12, Robredo said in Filipino that “in the past, and until now, the enemies of freedom” have always made freedom-loving Filipinos believe that they cannot achieve anything because they are supposedly alone in their cause.

Robredo, however, recalled how Filipinos were able to free themselves from Spanish colonizers and other foreign invaders because they set aside their personal interests in pursuit of a common objective.

“Pinakita natin noon sa mga Kastila, at sa lahat ng sumubok maniil sa ating bayan: Mukha mang tagilid ang laban, basta humuhugot tayo ng lakas sa isa’t isa, kaya nating magtagumpay,” she said.

(We showed the Spanish colonizers and everyone else that tried to oppress our nation: We can win a seemingly lopsided fight for as long as we draw strength from one another.)

Saksi ang kasaysayan sa layo ng kaya nating marating, at sa tayog ng mga pangarap na kaya nating abutin – basta sama-sama at tulong-tulong tayo, basta iisa ang direksyong tinatahak natin. At kung magbubuklod tayo, kung pagsasamahin natin ang ating lakas sa likod ng iisang layunin, masisiguro nating wala nang muling makaaagaw ng ating kalayaan,” she added.

(History is witness to what we can accomplish, and the lofty dreams that we can attain – for as long as we work together toward a single direction. And if we unite, if we harness all our strength behind a common goal, we can be sure that no one can again rob us of our freedom.) 

Robredo urged Filipinos to remember the challenges and sacrifices that their forefathers endured to win Philippine independence, as they wage their own battles against different problems today.

“Ito sana ang baunin natin sa harap ng mga krisis at hamon, ngayon at sa hinaharap: Sa pagtugon sa pandemya, sa pagkasira ng planeta, sa kahirapan at gutom at pang-aabusong dumidiin sa napakaraming Pilipino,” she said.

(Let us keep this in mind as we face current and future crises and challenges: In pandemic response, the destruction of the planet, poverty and hunger and abuses that pin down so many Filipinos.)

“Paalala ang Araw ng Kalayaan: Walang Pilipinong nag-iisa. Tayo ang lakas ng ating kapwa. Anuman ang tawag ng panahon, mukha mang imposible ang sitwasyon, kakayanin natin, magtatagumpay tayo, dahil iisang bayan tayo – humihirang sa iisang lupain, duyan ng magiting, hinding-hindi pasisiil,” she added.

(Independence Day serves as a reminder: No Filipino is alone. We draw strength from one another. Whatever the challenge of the times, in the face of a seemingly impossible situation, we will overcome, we will succeed, because we're one nation – designated to the same land, cradle of heroes, will never relent to oppression.)

Read the Vice President's full statement here:

Ngayong Araw ng Kalayaan, kinikilala at ginugunita natin ang landas ng Pilipino tungo sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Puno ng pagsubok at sakripisyo ang landas na ito: Sa harap ng makapangyarihan, parang naging imposible ang pumalag. Noon hanggang ngayon, ito mismo ang gustong ipapaniwala sa atin ng mga kalaban ang kalayaan: Na mahina tayo. Na watak-watak tayo. Na nag-iisa tayo, at mas dapat nating pagtuonan ang indibiduwal na interes kaysa sa kolektibo. 

Pero ipinakita natin noon sa mga Kastila, at sa lahat ng sumubok maniil sa ating bayan: Mukha mang tagilid ang laban, basta humuhugot tayo ng lakas sa isa’t isa, kaya nating magtagumpay. 

Saksi ang kasaysayan sa layo ng kaya nating marating, at sa tayog ng mga pangarap na kaya nating abutin – basta sama-sama at tulong-tulong tayo, basta iisa ang direksyong tinatahak natin. At kung magbubuklod tayo, kung pagsasamahin natin ang ating lakas sa likod ng iisang layunin, masisiguro nating wala nang muling makaaagaw ng ating kalayaan.

Ito sana ang baunin natin sa harap ng mga krisis at hamon, ngayon at sa hinaharap: Sa pagtugon sa pandemya, sa pagkasira ng planeta, sa kahirapan at gutom at pang-aabusong dumidiin sa napakaraming Pilipino. Paalala ang Araw ng Kalayaan: Walang Pilipinong nag-iisa. Tayo ang lakas ng ating kapwa. Anuman ang tawag ng panahon, mukha mang imposible ang sitwasyon, kakayanin natin, magtatagumpay tayo, dahil iisang bayan tayo – humihirang sa iisang lupain, duyan ng magiting, hinding-hindi pasisiil.

Isang ligtas, masaya, at makabuluhang Araw ng Kalayaan sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino.

Rappler.com