Robredo slams Calida petition: 'Pang-aabuso ito ng kapangyarihan'

Vice President Leni Robredo on Tuesday, February 11, rallied Filipinos and lawmakers to stand behind ABS-CBN as she slammed the quo warranto petition filed by Solicitor General Jose Calida against media giant as "abuse of power."

"Linawin natin: Taliwas sa karaniwang proseso ng pag-renew ng prangkisa ang nangyayari. Panggigipit ito, ayon sa pansariling agenda ng iilang nasa poder. Samakatuwid: Pang-aabuso ito ng kapangyarihan," she said in a statement.

(Let's be clear: The current franchise renewal process is contrary to the normal process. This is harassment, in line with the personal agenda of a few in power. Therefore: This is abuse of power.)

She said it was important to closely watch ABS-CBN's franchise renewal process as this ultimately boiled down to "power."

"Sino ang magtatakda ng totoo at ng mahalaga? Kapag sinamsam ng gobyerno ang kapangyarihang ito, sinasamsam din nila ang kolektibong tungkulin nating kilatisin ang katotohanan," the Vice President said.

(Who will determine what is the truth and what is important? Once the government seizes this power, it also seizes our collective duty to evaluate the truth.)

Robredo said that if the Duterte administration could harass a poweful network like ABS-CBN, what more smaller media groups and even individuals posting on social media?

"Ang itanong nga po natin: Kung nagagawa ito sa pinakamakapangyarihang network sa ating bansa, gaano pa katagal para magawa ito sa iba pang mas malilit na network, sa mga pahayagan at istasyon ng radyo, at pati na sa sari-sarili nating mga social media feed, upang madiktahan tayo ng kung ano ang totoo at mahalaga?" she said.

(Let's ask: If this can be done to the most powerful network in our country, it won't take long before the same thing is done to smaller networks, newpapers, radio stations, and even our personal social media feeds, to dictate on us what is the truth and what is important?)

Call on Congress

"Malinaw po ang tawag sa atin ng prinsipyo: Itaguyod ang kalayaan, isulong ang karapatan, at bantayan ang katotohanan. Masinsin po nating sinusubaybayan ang isyu ng pag-renew ng prangkisa sa ABS-CBN. Hinihimok natin ang lahat – pangunahin na ang mga Kinatawan sa Kongreso, kung saan nakatalaga ang kapangyarihang mag-renew ng prangkisa – na makiisa sa pangangalaga ng kalayaan ng pamamahayag," Robredo added.

(Our principles clearly call on us: Uphold freedom, push for rights, and safeguard the truth. Let us be vigilant in monitoring the ABS-CBN franchise issue. We call on everyone – foremost the representatives in Congress, which has the power to renew franchises – to united in safeguarding the freedom of expression.)

Calida filed the petition on Monday, February 10, asking the Supreme Court to nullify the franchises of ABS-CBN and ABS-CBN Convergence, Incorporated "as they are unlawfully exercising their legislative franchises."

He accused ABS-CBN of "highly abusive practices benefitting a greedy few at the expense of millions of its loyal subscribers" and also of having a form of foreign ownership, citing the network's Philippine Depositary Receipts (PDRs). 

The National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) and other groups have called on the public to help defend press freedom and support ABS-CBN's franchise renewal.

President Rodrigo Duterte first hinted about the fate of ABS-CBN's franchise renewal when he slammed it as "rude" in March 2017 apparently because of its unfavorable reports on his administration. He said at the time that the network would  face its "karma someday."

Here is the Vice President's full statement:

Ang kalayaan ng pamamahayag ay hindi lamang tungkol sa kalayaang magsalita. Tungkol din ito sa karapatan ng sambayanang marinig ang katotohanan sa buong lawak nito, at matukoy ang kolektibo nating pinahahalagahan bilang bansa.

Kaya mahalagang bantayan ang kasalukuyang panggigipit sa prangkisa ng ABS-CBN dahil higit sa lahat tungkol ito sa kapangyarihan: Sino ang magtatakda ng totoo at ng mahalaga? Kapag sinamsam ng gobyerno ang kapangyarihang ito, sinasamsam din nila ang kolektibong tungkulin nating kilatisin ang katotohanan. Linawin natin: Taliwas sa karaniwang proseso ng pag-renew ng prangkisa ang nangyayari. Panggigipit ito, ayon sa pansariling agenda ng iilang nasa poder. Samakatuwid: Pang-aabuso ito ng kapangyarihan.

Ang itanong nga po natin: Kung nagagawa ito sa pinakamakapangyarihang network sa ating bansa, gaano pa katagal para magawa ito sa iba pang mas malilit na network, sa mga pahayagan at istasyon ng radyo, at pati na sa sari-sarili nating mga social media feed, upang madiktahan tayo ng kung ano ang totoo at mahalaga?

Malinaw po ang tawag sa atin ng prinsipyo: Itaguyod ang kalayaan, isulong ang karapatan, at bantayan ang katotohanan. Masinsin po nating sinusubaybayan ang isyu ng pag-renew ng prangkisa sa ABS-CBN. Hinihimok natin ang lahat – pangunahin na ang mga Kinatawan sa Kongreso, kung saan nakatalaga ang kapangyarihang mag-renew ng prangkisa – na makiisa sa pangangalaga ng kalayaan ng pamamahayag.

 – Rappler.com