#WeatherAlert: Mga dapat tandaan tuwing may bagyo

Ang bagyo o tropical cyclone ay isang intense low-pressure area. Ang dala nitong hangin ay may bilis na 35 kilometro bawa't oras (kilometer per hour o km/h). Sa tinatayang 20 bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) kada taon, 18 ang nagdadala ng matinding epekto o pinsala sa bansa.

Kadalasang may dalang malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ang mga bagyo. Nagdudulot ang mga ito ng pagbaha, na nagiging sanhi naman ng flashflood, alon, pagguho ng lupa, at pagragasa ng putik o mudslide.

Mga uri ng bagyo:

May iba't ibang uri ng bagyo batay sa lakas at bilis ng hanging dala nito:

Ang kabuuan ng isang bagyo:

Public Storm Warning Signals:


Mga dapat tandaan: 

Epekto ng hangin:

Pag-iingat at paghahanda:

Signal #2

Mga dapat tandaan:

 

Epekto ng hangin:

 Pag-iingat at paghahanda:

Mga dapat tandaan:


Epekto ng hangin:

Pag-iingat at paghahanda:

Mga dapat tandaan:


Epekto ng hangin:

Pag-iingat at paghahanda:

Ano ang gagawin kapag malakas ang bagyo? 

Narito ang ilang mga emergency hotlines na maari ninyong tawagan.

– Rappler.com
 

This material was prepared by the Office of Senator Loren Legarda and edited by Rappler. She is an advocate of climate change adaptation and disaster risk reduction. Legarda heads the Senate Climate Change Oversight Committee.