Election fact checks

HINDI TOTOO: May planong dayain ang 2022 eleksiyon, ayon sa PPCRV at Namfrel

Rappler.com
HINDI TOTOO: May planong dayain ang 2022 eleksiyon, ayon sa PPCRV at Namfrel
Itinanggi ng Namfrel ang sabi-sabing ito, samantalang walang pahayag, sulat, o dokumento na nagpapatunay naging bahagi ang PPCRV ng umano'y diskusyong na ito
Buod
  • Ang sabi-sabi: Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) at National Citizens’ Movement for Free Elections (Namfrel), may plano ang kampo ng Marcos-Duterte na dayain ang kandidato para sa pagkapangulong na si Vice President Leni Robredo sa eleksiyon sa Mayo 2022.
  • Marka: HINDI TOTOO
  • Ang katotohanan: Itinanggi ng Namfrel ang sabi-sabing ito, samantalang walang pahayag, sulat, o dokumento na nagpapatunay naging bahagi ang PPCRV ng umano’y diskusyong na ito.
  • Bakit kailangan i-fact-check: Kumakalat ang pahayag ito mula sa Marso 20 sa iba’t ibang plataporma sa social media. 
Mga detalye 

Mula Marso 20, 2022, kumakalat ang isang mensahe sa iba’t ibang mga social media network na nagsasabing may plano ang kampo nina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte na dayain ang kandidato para sa pagkapangulo na si Bise Presidente Leni Robredo sa eleksiyon sa Mayo 2022.

Kumalat ito sa araw ng pinakamalaking grand rally ng tambalang Robredo-Kiko Pangilinan sa Pasig City, kung saan halos 130,000 na tagasuporta ang dumalo. 

Ang nakalagay sa buong pahayag ay: “We’ve been having discussions with PPCRV, NAMFREL and other key stakeholders. There is growing consensus, not just a concern anymore, that there will be massive cheating without a doubt by the Marcos Duterte group. In spite all efforts of well meaning civil society groups, poll watchdogs, and advocacy groups, there is a fear that the massive cheating may still overwhelm measures being put in place for honest and clean elections.” 

(Nagkakaroon kami ng mga diskusyon kasama ng PPCRV, NAMFREL, at iba pang kasamahan. Lumalakas ang paniniwala, hindi lang hinala, ng grupo na walang duda ay malawakang mandaraya ang Marcos-Duterte group. Sa kabila ng ginagawa ng mga grupong may mabuting intensiyon, ng mga grupong nagbabantay, ng mga grupong may ipinaglalaban, may pangamba na, sa kabila ng mga paghahanda para masiguro ang matapat at malinis na eleksiyon, mangingibabaw pa rin ang malawakang pandaraya.)

“That is the likely scenario because all indications now point to an honest to goodness win by Leni on May 9. At the same time, all conditions are in place in order to stage massive cheating. I don’t have to elaborate that. You all know what I’m talking about. So we’re contemplating that perhaps we ought to deliberately prepare for a repeat of the 1986 EDSA people power.” 

(Malamang ito ang magiging kalabasan dahil lahat ng mga indikasyon ngayon ay tumuturo sa pagkapanalo ni Leni sa Mayo 9. Kasabay nito, nakahanda ang lahat ng maaaring gamitin sa malawakang pandaraya. Hindi ko na kailangang idetalye ito. Alam ‘nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya’t pinag-iisipan na namin na baka kailangan na natin paghandaan ang pag-uulit ng 1986 EDSA People Power.) 

Ayon sa mensaheng ito, ang impormasyon tungkol sa pandaraya ay nanggaling sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) at National Citizens’ Movement For Free Elections (Namfrel). 

Hindi totoo ang sabi-sabing ito. 

Itinanggi ng Namfrel ang sabi-sabing ito. Noong Marso 21, naglabas ng opisyal na pahayag ang Namfrel sa kanilang Facebook page na nagsasabing: “NAMFREL denies statements circulating on social media that it was involved in discussions of allegations of massive cheating in the forthcoming May 2022 national and local elections.” 

(Itinatanggi ng NAMFREL ang mga pahayag na kumakalat sa social media na kasama kami sa mga diskusyon tungkol sa mga paratang na magkakaroon ng malawakang dayaan sa paparating na pambansa at lokal na halalan sa Mayo 2022.) 

Nagpadala rin ng pahayag ang PPCRV sa Rappler noong Marso 23 tungkol dito. Ayon sa opisyal na pahayag ng PPCRV: “There are messages currently going around in chat groups claiming that ‘massive cheating has occurred’ and, associated such statements to PPCRV and our friends in other citizen’s arms. PPCRV has not had any ‘discussions’ nor expressed ‘sentiments’ about such matters in any statement whatsoever.” 

(May mga kumakalat ngayon na pahayag sa mga pribadong group chat na nagsasabing nagkakaroong ng “malaking pandaraya,” at isinama rito ang pangalan ng PPCRV at ng ibang organisasyon kagaya ng PPCRV. Hindi sumali ang PPCRV sa mga “diskusyon” o nagpahayag ng anomang “damdamin” tungkol sa isyung ito.) 

Dagdag pa rito ng PPCRV: “We ask that fact-checking be a way of life for everyone, especially during these crucial times leading up to the elections. We offer our media bureau and media partnerships to help you conduct such fact-checks before forwarding any message that comes your way.” 

(Hinihingi namin na maging paraan ng pamumuhay para sa lahat ang fact-checking, lalo na sa mahalagang panahon ngayon patungo sa eleksiyon. Inihahain namin ang aming media bureau at media partnerships upang makatulong sa inyong mga fact check bago ipadala sa iba ang mga di kumpirmadong pahayag na natatanggap ninyo.) 

Ang Namfrel at PPCRV ay kilalang mga “election watchdog” o mga organisasyong nagbabantay para masiguradong tapat at patas ang eleksiyon. 

Dahil ilang beses na itong ipinasa sa mga pribadong group chat at kumalat sa social media, hindi na matukoy ang orihinal na nagpadala nito. – Sofia Guanzon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.