campaign finance

#PHVote Guides: Puwede bang mag-crowdfunding o magbigay ng maliit na halaga sa kampanya?

Loreben Tuquero

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

#PHVote Guides: Puwede bang mag-crowdfunding o magbigay ng maliit na halaga sa kampanya?
Mungkahi ng election lawyer na si Emil Marañon, dapat maamyendahan ang batas upang magtakda ng halaga ng kontribusyon na kailangang may Report of Contributions. Ang halagang mas mababa kaysa sa nasabing minimum contribution, hindi na dapat hingan ng ROC.

MANILA, Philippines – Kakaunti marahil ang Filipino na may milyon-milyon o libo-libong piso na maibibigay bilang kontribusyon sa napiling kandidato, pero maraming tagasuporta ang tiyak na gustong magbigay ng kahit maliit na halaga para matulungan ang kampanya ng kanilang kandidato.

Ang nakalulungkot, hindi hinihimok ang pagbibigay ng maliliit na halaga o ang konsepto ng crowdfunding sa ilalim ng umiiral na mga batas at patakaran sa Filipinas.

Ano ang dokumentong kailangan kapag nagbibigay ng kontribusyon sa kampanya?

Batay sa Article XI, Section 99, ng Omnibus Election Code, ang mga nagbibigay ng donasyon sa kampanya ay kailangang magsumite ng Report of Contributions (ROC) sa loob ng 30 araw pagkatapos ng araw ng halalan. 

Maaari ring ang kandidato o ang partido na ang magsumite ng ROC para sa nagbigay ng kontribusyon, ayon sa Rule 5, Section 1, ng Comelec Resolution No. 9991.

Ang ROC ay kailangang ipanotaryo – at ito ang dahilan kung bakit hindi praktikal ang magbigay o tumanggap ng maliit na halaga ng kontribusyon. Kung magbibigay ka, halimbawa, ng P100, at kailangan mo itong ipanotaryo, malulugi ka o ang kandidato – mas mahal pa ang bayad sa notaryo kaysa sa kontribusyon.

Mungkahi ng election lawyer na si Emil Marañon, dapat maamyendahan ang batas upang magtakda ng halaga ng kontribusyon na kailangang may ROC; ang halagang mas mababa kaysa sa nasabing minimum contribution, hindi na dapat hingan ng ROC.

Maaari bang pagsama-samahin ang maliliit na kontribusyon at saka i-report na nakapangalan sa isa sa mga nag-ambag?

Election offense ito. 

Ayon sa batas, kung magbibigay ka ng kontribusyon, kailangan itong gawin gamit ang iyong pangalan. Sinasabi ng Article XI, Section 98, ng Omnibus Election Code: “No person shall make any contribution in any name except his own nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made.”

(Walang tao ang maaaring magbigay ng kontribusyon sa ilalim ng pangalan na hindi sa kanya, at wala ring kandidato o ingat-yaman ng partido ang maaaring tumanggap ng kontribusyon o magtala nito sa ilalim ng kahit anong pangalan na iba sa taong mismong nagbigay nito.)

Maaari kang makulong mula isa hanggang anim na taon kung lalabagin ang batas na ito.

Mas maigi nang gastusin mo ang iyong pera para tulungan ang kampanya ng isang kandidato nang hindi ito pinapadaan sa campaign organization. Tandaan: ang mga ambag lamang na ibinibigay sa opisyal na organisasyon ng kandidato o partido ang kailangang i-report sa Commission on Elections. – Rappler.com

Batay sa Ask Your Election Lawyer: Ano ang ambag mo? na ipinalabas noong Abril 18, 2022.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!
Person, Human, Sleeve

author

Loreben Tuquero

Loreben Tuquero is a researcher-writer for Rappler. Before transferring to Rappler's Research team, she covered transportation, Quezon City, and the Department of the Interior and Local Government as a reporter. She graduated with a communication degree from the Ateneo de Manila University.