Armand Mijares - updates

Rappler's latest stories on Armand Mijares

ARTICLE FINDER

Paano babaguhin ng Homo luzonensis ang kasaysayan ng mundo?

Apr 27, 2019 - 7:26 PM

Ang pagkatuklas sa Homo luzonensis ay nangangahulugan na lumalawak ang evolution map at family tree ng species ng tao

DISCOVERY. An international multidisciplinary team led by Armand Mijares discovered a new human species, the Homo luzonensis, from an excavation site inside Callao Cave in Penablanca, Cagayan. File photo by Darren Langit/Rappler