Frendenil Castro - updates

Rappler's latest stories on Frendenil Castro

ARTICLE FINDER

#AnimatED: Death penalty + impunity = kamatayan ng tunay na hustisya

Feb 06, 2017 - 11:00 AM

Ano na ang laban ni Juan kay James Bond Parak na sanay isantabi ang due process ? Anong panlaban natin sa isang sistemang hindi na innocent until proven guilty kundi guilty until otherwise proven?