National Reading Month 2018 - updates

Rappler's latest stories on National Reading Month 2018

ARTICLE FINDER

[OPINYON] Ang maging manunulat sa panahon ng smarter-than-user smartphone

Nov 27, 2018 - 9:00 AM

Wala na yatang nakaaalala na ang buwan ng Nobyembre ay Reading Month – kung paanong wala na ring nakakaalala kung paano magbasa nang marubdob, lalo na sa kagubatan ng social media