Suranuch “Ko” Thongsila - updates

Rappler's latest stories on Suranuch “Ko” Thongsila

ARTICLE FINDER

Katapusan: Ang maybahay kong Thai, ang Big C, at ako

Apr 21, 2018 - 6:00 PM

Isang araw pagkatapos ng cremation, isinaboy ko sa Thailand Gulf, sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw, ang mga labi ng taong nagdulot ng kahulugan sa buhay ko sa nakalipas na limang taon

Unang bahagi: Ang maybahay kong Thai, ang Big C, at ako

Apr 21, 2018 - 4:00 PM

Madalas ko siyang biruin na maaari niyang pagsisihan ang pagpili sa isang partner na 17 taon ang tanda sa kanya – siya ang magiging taga-alaga ko sa aking pagtanda. Ang sagot naman niya, pinasimple na ng adult diaper ang gawaing ito.

Conclusion: My Thai wife, the Big C, and me

Apr 18, 2018 - 7:07 PM

The day after the cremation, under a soft sunlight in the Gulf of Thailand, I committed the remains of the person who had provided the meaning of my existence over the last 5 years to the sea

Part 1: My Thai wife, the Big C, and me

Apr 18, 2018 - 4:25 PM

When with friends, I kidded her that she might eventually regret having a partner 17 years older than her since she would end up taking care of me in my old age, to which she replied that adult diapers had greatly simplified that task