weevil-infested rice - updates

Rappler's latest stories on weevil-infested rice

ARTICLE FINDER

[OPINYON] Dapat bang kainin ang bigas na may bukbok?

Sep 05, 2018 - 6:00 PM

Bumababa ang pagtingin ng mga Pilipino sa sarili kapag kumakain tayo ng mabaho, ginamot, o pinesteng bigas. Hindi ba ito ang ginagawa ng gobyerno sa kanilang solusyon sa krisis ng bigas?

Suppliers to pay for fumigation of bukbok-infested rice

Aug 27, 2018 - 11:45 AM

National Food Authority Spokesperson Rex Estoperez says imported rice is safe to eat after weevils are smoked out

SAFE. NFA Spokesperson Rex Estoperez assures consumers that weevil-infested rice will be safe to eat after fumigation. Photo by DARREN LANGIT