Minsa’y Isang Bansa

Rappler.com
Images of the 2013 Philippine Independence day activities with the accompaniment of Gary Granada’s Minsa’y Isang Bansa.

MANILA, Philippines – Images of the 2013 Philippine Independence day activities with the accompaniment of Gary Granada’s Minsa’y Isang Bansa.

Here are the lyrics:

Minsa’y isang bansa ang nangangarap
Nangarap sa gitna ng karimlan
Makapagpahinga nawa sa hirap
At makawala sa kawalan

Bayang nababalot ng hiwaga
Hindi ka ba namamangha
Lupa na sagana’t pinagpala
Bakit naglipana ang dukha

Minsa’y isang bansang nakipaglaban
Nag-alay ng kanyang mga anak
Hangad ang magandang kinabukasang
Tinatamasa ng lahat

Ano nga ba’ng saysay ng Pugad Lawin
Kung ang madla’y aba’t mangmang
Ang EDSA ba ay may ibig sabihin
Sa mga tiyang kumakalam

Minsa’y isang bansang nagbayanihan
Upang iahon ang munting dampa
Subali’t sa halip na kabutihan
Sa tiwali’t digma muling nasalanta

Ako’y nakikiusap sa may kaya
Sa abot ng inyong kakayanan
Ipalaganap ang hustisya
At kalingahin ang sambayanan

Minsa’y isang bansa ang nagsisikap
Na samantalahin ang panahon
Minsa’y isang bansa ang nangangarap
Na sana’y mahalin mo na ngayon

– Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.