Philippine Independence Day

[EDITORIAL] Ang bagong kolonyalismo

Rappler.com
[EDITORIAL] Ang bagong kolonyalismo

Nico Villarete

Kung hindi natin kayang panagutin ang Pharmally at mga sangkot na government officials sa korupsiyong ito sa panahon ng pandemya, malaya ba tayo bilang isang bayan?

May saysay ba sa buhay natin ang Araw ng Kalayaan? 

Ano ba ang kahulugan ng kalayaan sa mundong hyperconnected? ‘Yan ang mundong ginagalawan natin ngayon kung saan wala na halos boundary na naghihiwahiwalay sa mga bansa dahil nilusaw na ng teknolohiya. 

Umusbong na raw ang isang global consciousness na hindi nalilimita ng lahi, relihiyon, nasyonalidad, o teritoryo. Pero sa kabila nito, talamak ang kitid ng isip, kasinungalingan, at disimpormasyon sa mundong ito.

Bagong mananakop

Totoong malaya na tayo sa kuko ng dayuhang mananakop – pero tila kinakaharap naman natin ang bagong porma nito. Ayon sa Cambrigde Analytica whistleblower na si Chris Wylie, “Colonialism never went away.” 

Nakabaon pa rin ang kuko ng kolonyalismo sa ating mga ugat dahil sa paghahari ng American Silicon Valley companies tulad ng Facebook at YouTube. Sila ang nagmamay-ari ng ating data, nagbubuga ng bagong “opium of the masses” sa pagtutulak ng vanity culture, at direktang nakapag-iimpluwensiya ng ating kamalayan gamit ang algorithms ng kanilang mga plataporma. 

Na-take-over na ng social media platforms, cloud services, video streaming services atbp ang “digital economy” at tulad ng panahon ni Magellan, “profit and plunder” ang pakay ng mga ito. Hindi lupain, spices, at labor ang pakay, kundi user data at impormasyon. Tinawag ang sistemang ito ng ekonimistang si Shoshana Zuboff na surveillance capitalism.

Information is power. Ang konsentrasyon ng impormasyon ay konsentrasyon ng kapangyarihan. (BASAHIN: As democracy dies, we build a global future)

Malaya ba tayo?

Sa pagsapit ng Hunyo 12, maraming alingawngaw ang tanong na “malaya ba tayo?” Sa isang video noong Hunyo 2021, tinanong ng Rappler:

Ito ba ang kalayaang magsapalaran sa laot at itaboy ng dayuhan sa sariling karagatan?

Ito ba ang kalayaang tumulong sa kapwa pagkatapos ay mare-red tag ka?

Malaya ba tayo kung sa mata ng batas pareho ang kahulugan ng aktibista’t terorista?

Malaya ba ang lipunang nagbubusal sa mamamahayag?

At titingin pa ba tayo sa kabilang ibayo upang mamasdan ang mukha ng mga bagong colonizer at slave master? Lumaya ba tayo sa isang tyrant upang lumanding sa kandungan ng isa pang mas tusong tyrant? (BASAHIN: The shape of bullshit: Flattening the discourse)

Kung hindi kayang kagyat na palayain ng sistema ng hustisya ang political prisoner tulad ni Leila de Lima, sa kabila ng pagbaliktad ng mga saksi, malaya ba tayo?

Kung hindi natin kayang panagutin ang Pharmally at mga sangkot na government officials sa korupsiyong ito sa panahon ng pandemya, malaya ba tayo bilang isang bayan?

Kung hindi natin makakausap sa mga press conference ang mga bagong halal, liban sa ilang paboritong mga organisasyon, malaya ba tayo?

Maraming klase ng tanikala, at maraming anyo ang kawalan ng kalayaan. Anong kalayaan ang ipagdiriwang mo sa Hunyo 12, 2022? – Rappler.com