Facebook

[VIDEO EDITORIAL] Mala-diyos ang Facebook at mapanganib ito

Rappler
Papalapit na ang eleksiyon. Huwag hayaang Facebook ang magtakda ng landas ng ating kinabukasan.

Nitong October 5, nag-testify ang whistleblower na si Frances Haugen laban sa sarili niyang kompanya: ang Facebook.

Mismong disenyo ng Facebook ay kumitil sa kalayaang mag-isip at magpahayag. Disenyo kasi ng Facebook na bigyang halaga ang virality at hindi ang katotohanan.

Ang disenyong ito ang pinagkakakitaan ng Facebook dahil ibinebenta nila ang feature na ito sa advertisers: ang kakayahan nilang magtukoy ng behavior ng tao upang mainam na makapag-target ng ads. 

Ang disenyong ito ang nagsasantabi ng katotohanan para sa mga post na nakapagpapaliyab ng galit, poot, at takot. 

Sa bandang huli, it’s all about profit.

Uulitin namin, hindi neutral tool ang Facebook at dinisenyo ito upang hulihin ang ating atensyon at maadik tayo sa content nito.

Unang hakbang sa paghulagpos sa puppet strings ng Facebook ay ang pagkilala sa mga panganib nito. 

Ang Pilipinas ang may pinakamataas na engagement sa Facebook sa lahat ng bansa sa buong mundo kaya’t kailangang paigtingin ang diskurso ng publiko tungkol dito.

Papalapit na ang eleksiyon. Huwag hayaang Facebook ang magtakda ng landas ng ating kinabukasan. #WeDecide: Atin ang Pilipinas – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Mala-diyos ang Facebook at mapanganib ito