2022 Philippine Elections

[VIDEO EDITORIAL] Fact-checkers ang bagong watchdogs ng 2022 elections

[VIDEO EDITORIAL] Fact-checkers ang bagong watchdogs ng 2022 elections
Ang fact-checkers ang mga truth warrior na dapat patuloy na maging maliksi sa pagwawasto sa mga kawalang-katotohanang sinasabi at ikinakalat sa social media

May pinagkaiba ang halalan 2022 sa lahat ng ibang eleksiyong nauna rito. Dati, ang dapat bantayan lang ay ang 3Gs ng kalaban: guns, goons, gold. 

May pang-apat na G ngayon: gaguhan sa social media sa pamamagitan ng lantaran at walang kahihiyang pagsisinungaling. Ito ang bagong hamon sa eleksiyon sa “age of disinformation.”

‘Di hamak na mas mahirap ang laban ngayon dahil hindi natin kilala kung tunay na tao ang katunggali o kausap natin. Kung tunay mang tao, hindi natin alam kung bayad siya o sarado ang pag-iisip dahil pati siya’y nalamon na ng disinformation at kasinungalingan.

Ang fact-checkers ang mga truth warrior na dapat patuloy na maging maliksi sa pagwawasto sa mga kawalang-katotohanang sinasabi at ikinakalat sa social media. 

Dapat lahat ng kandidato, lahat ng kampo, magmanman at mag-ingay kung may kagaguhang ginagawa at nakikita sa social media.

Mga 10 araw na lang at eleksiyon na at patindi nang patindi ang mga atake sa fact-checkers. Hindi lang sila inaatake sa social media – patuloy ang DDoS attacks sa mga miyembro ng koalisyong FactsFirstPH.

Ang fact-checkers ay nasa front line ng laban para sa katotohanan, at sila rin ang madalas na target ng political violence.

Bakit may sistematiko at malupit na atake laban sa mga fact-checker? Dahil balakid sila sa mapanlinlang at nagsisinungaling na mga kandidato at opisyal ng gobyerno.

Ang fact-checkers ay hindi lang tagapagbantay ng katotohonanan – sila rin ay tagapagbantay ng “informed vote” o ang pagboto nang mulat at nakatuntong sa katotohonan. 

Huwag nating sayangin ang sakripisyo nila sa pamamagitan ng pagboto nang tama. #WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Fact-checkers ang bagong watchdogs ng 2022 elections