COP26

[VIDEO EDITORIAL] Paano sasagipin ang mundo?

Rappler
Ang mga bansa sa laylayan ang pinakakawawa sa global warming. Maaasahan ba natin ang katwiran at foresight na manaig, hindi kasuwapangan at panandaliang ginhawa?

Hindi na malayo ang katapusan ng sangkatauhan kung hindi kikilos ang mga bansa sa buong mundo.

Ito’y dahil sa pag-init ng planeta na tila binubusa sa kalan. ‘Yan ang tinatawag na “global warming.”

Ang Southeast Asia ang isa sa pinakamalupit na tatamaan. Tataas ang antas ng karagatan, heat waves, tagtuyot, at titindi at magiging madalas ang pag-ulan. 

Kaya’t sa susunod na may balita tungkol sa “global warming” at “COP26,” makinig ka. Hindi ‘yan bagay na walang kinalaman sa ‘yo. 

May mga conference tulad ng COP26 na layong bawasan ang carbon dioxide at methane, at pigilan ang deforestation.

May lagpas 100 global leaders na nangakong tatapusin ang deforestation pagsapit ng 2030, kasama ang Brazil, Indonesia, at Democratic Republic of Congo, na bumubuo ng 85% ng kagubatan ng buong mundo.

Sa 2015 Paris Agreement, nangako ang mga bansa na ililimita sa 2 degrees Celcius ang pag-init at sabay targetin ang 1.5 degrees Celcius. 

Pero sa Glasgow COP26 summit, paulit-ulit na idinidiin ng mga world leaders na dapat ay mamintina natin ang average global temperature sa 1.5 degrees Celcius.

Sa panig ng Pilipinas, nagpadala ito ng 19-man delegation na karamihan ay taga-Department of Finance (DOF). Wala ni isang taga-Climate Change Commission o CCC. 

Sana naman tupdin ng lahat ang pagpigil sa global warming – lalo na ang Global North na sa laki at yaman nila’y ‘sing tindi rin sa paggamit ng enerhiya at pagbubuga ng greenhouse gases sa ere. 

Sana.

Ang mga bansa sa laylayan ang pinakakawawa sa global warming. 

Maaasahan ba natin ang katwiran at foresight na manaig, hindi kasuwapangan at panandaliang ginhawa, lalo na sa mayayamang bansa?

Panahon lamang ang makapagsasabi kung may kahihinatnan ang mga kuda sa Glasgow. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Paano sasagipin ang mundo?