education in the Philippines

[VIDEO EDITORIAL] Ang pag-aalboroto ni Leonor Briones

[VIDEO EDITORIAL] Ang pag-aalboroto ni Leonor Briones
Sa totoo lang, ang kabataang Pilipino ang dapat mainsulto sa pag-aalboroto ni Briones. May gana pa siyang 'mainsulto' samantalang palala nang palala ang lagay ng edukasyon sa Pilipinas na responsibilidad niya?

Kamakailan lang, nag-apologize ang World Bank sa pamahalaang Pilipinas dahil sa report nito tungkol sa estado ng edukasyon sa bansa.

Pero kung susuriin ang mga salitang ginamit ng World Bank, hindi ito nagso-sorry sa laman ng ulat. Humingi ito ng paumanhin sa maagang paglabas ng report nang hindi nag-aabiso sa Department of Education ng Pilipinas.

Sinabi nito na batay sa tatlong pandaigdigang assessment, mababa ang kalidad at may “krisis ng edukasyon” sa bansa.

Pero giit ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Leonor Briones na tinalo pa ang bulkang Taal sa pag-aalboroto, “outdated” ang global assessments na ginamit. 

Sa tingin ba ni Briones, nagmilagro at nakaahon na ang Pilipinas sa mga datos na ito?

Sa totoo lang, ang inirereklamo ni Briones ay protocol at hindi ang buod ng report na hinalaw sa respetadong mga pag-aaral. Form, hindi substance. Sa totoo lang, ang kabataang Pilipino ang dapat mainsulto sa pag-aalboroto ni Briones. 

May gana pa siyang “mainsulto” samantalang palala nang palala ang lagay ng edukasyon sa Pilipinas na responsibilidad niya?

Ngayong may pandemya at nasadlak sa distance learning ang mga mag-aaral, wala namang ipagmamalaki ang DepEd. 

Lalong sumambulat ang kahinaaan ng sistema at kitang-kita ito sa mga palpak na learning modules na ipinamahagi ng ahensya.

Eto lang ang masasabi namin sa DepEd: Hindi bumenta ang paglulupasay ‘nyo. Gawin ‘nyo na lang ang trabaho ‘nyo. Gamitin ‘nyo nang tama ang pera mula sa pautang. 

In denial man si Briones, sana’y magsilbing eye-opener sa mga Pilipino na isang krisis sa edukasyon ang kinakaharap natin. Kinakaharap natin ang madilim na kinabukasan ng kamangmangan ng mga susunod na henerasyon. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Ang pag-aalboroto ni Leonor Briones