Philippine Independence Day

[VIDEO EDITORIAL] Ang bagong kolonyalismo

[VIDEO EDITORIAL] Ang bagong kolonyalismo
Sa pagsapit ng June 12, maraming alingawngaw ang tanong na, “Malaya ba tayo?” Lumaya ba tayo sa isang tyrant upang lumanding sa kandungan ng isa pang mas tusong tyrant?

May saysay ba sa buhay natin ang Araw ng Kalayaan? 

Ano ba ang kahulugan ng kalayaan sa mundong hyperconnected? 

‘Yan ang mundong ginagalawan natin ngayon kung saan wala na halos boundary na naghihiwa-hiwalay sa mga bansa dahil nilusaw na ng teknolohiya. 

Totoong malaya na tayo sa kuko ng dayuhang mananakop – pero tila kinakaharap naman natin ang bagong porma nito. 

Nakabaon pa rin ang kuko ng kolonyalismo sa ating mga ugat dahil sa paghahari ng American Silicon Valley companies tulad ng Facebook at YouTube. 

Hindi lupain, spices, at labor ang pakay, kundi user data at impormasyon.

Information is power. Ang konsentrasyon ng impormasyon ay konsentrasyon ng kapangyarihan

Sa pagsapit ng June 12, maraming alingawngaw ang tanong na, “Malaya ba tayo?”

Lumaya ba tayo sa isang tyrant upang lumanding sa kandungan ng isa pang mas tusong tyrant?

Maraming klase ng tanikala, at maraming anyo ang kawalan ng kalayaan. 

Sa June 12, 2022, anong kalayaan ang ipagdiriwang mo? – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Ang bagong kolonyalismo