LGUs in the Philippines

[VIDEO EDITORIAL] Who do you call? Dapat si Mayor

[VIDEO EDITORIAL] Who do you call? Dapat si Mayor
Aming mga alkade, mayroon kayong kakampi: kaming inyong mga constituents. Babantayan namin ang inyong mga galaw – pupurihin ang inyong mabuting gawa at i-eexpose ang mga mali.

Lahat tayo’y residente ng isang lokal na pamahalaan, at tulad noong 2019, malaking hamon ang kinakaharap ng mga ito.

Siyam sa labing pitong mayor sa Metro Manila ang first termers, apat na mayor ang nasa ikalawang termino habang may apat na nasa huling termino nila.

Ngayon pa lang, mag-a-assume kami na well-intentioned, reform-minded, at galit sa korupsiyon ang lahat ng nanalo sa Metro Manila. 

Kinakaharap ninyo ang dalawang malalaking balakid sa reporma: ang vested interest ng mga nakapaligid sa inyo kasama na ang big business. 

Pangalawa ay ang sarili ninyong mga tukso na kakambal ng kapangyarihan.

Ika nga, your worst enemy is yourself – at lalong totoo ito sa mga pinunong may access sa malaking pera at impluwensiya.

Pero aming mga alkade, mayroon kayong kakampi: kaming inyong mga constituents.

Sabik na sabik kami sa mabuting pagbabago – sa mga munisipalidad o lungsod na aming tinitirhan at sa lugar kung saan kami nagtatrabaho. 

Mga kapitbahay at ka-barangay, tayong mga constituents ay hindi passive players sa ating mga pamayanan: kailangan nating bantayan ang mga galawan at ipaabot sa ating mga mayor ang mga problema sa ground zero. 

Gawin natin ang ating tungkulin at sumunod sa mga ordinansa at patakaran, i-report ang mga pang-aabuso at korupsiyon, at mag-ambag ng ating kuro-kuro, at kung kaya pa, pati serbisyo sa komunidad.

Sa totoo lang, napakalawak ng oportunidad sa isang mayor na mang-abuso ng kapangyarihan, kumpara sa isang national figure na laging nasa mata ng publiko. 

Bantayan natin ang kanilang mga galaw – purihin ang kanilang mabuting gawa at i-expose ang mga mali.

Tayo ang magtitiyak na hindi sila magiging mga halimaw na lalamon sa atin sa bandang huli.  – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Who do you call? Dapat si Mayor