2022 Philippine Elections

[OPINYON] Bukas na liham para sa mga kapwa ko Pilipino

Mervin San Andres
[OPINYON] Bukas na liham para sa mga kapwa ko Pilipino
'Isipin mo na nakasalalay sa boto mo ang kapakanan ng sandaang milyong Pilipino'

Mahal kong kababayan, 

Gumising na at may pagkakataon ka na namang baguhin ang iyong kapalaran. Tulad mo, nakikita ko at naramdaman ko ang paghihirap natin bilang Pilipino. Alam kong nakikita mo ang paulit-ulit na pagkabigo sa mga pangako ng mga taong nasa kapangyarihan. Pero sa panahong ito, nasa atin uli ang  kapangyarihan. 

Wala akong intensyon na ituro sa iyo ang pangalan ng dapat mong iboto. Naniniwala ako sa kakayahan mong mamili. Karapatan mong mamili ayon sa iyong kagustuhan. Nais ko lang malaman mo kung ano ang sa tingin kong katangian ng dapat mamuno sa atin. 

Ang totoong lider para sa akin ay batid ang pangangailangan nating mga nasa ilalim. Hindi sila na mga patuloy lang na yumaman habang nakaupo. Hindi sila na nakinabang sa salapi na pinaghihirapan natin at ng ating mga magulang. Salapi na ginugugulan natin ng dugo at pawis at ibinabalik sa kaban ng bayan sa paniniwalang makakarating sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Masdan mo kung sino ang mga nakatira sa mga mansyon at takot humarap sa mga dukha at itanong sa sarili, siya ba ang nakakaalam ng mga pangangailangan ko? 

Must Read

[ANALYSIS] May sense ba ang plataporma ng presidential bets?

[ANALYSIS] May sense ba ang plataporma ng presidential bets?

Ang totoong lider para sa akin ay tapat sa kanyang pinaglilingkuran. Hindi sila na dekada nang nasa pamahalaan at pinagpapasahan lang ang posisyon sa kanilang mga pamilya. Hindi sila na takot ipaalam sa taong bayan ang pinagmumulan ng kanilang kayamanan. Hindi sila na may kasaysayan ng katiwalian at pagsisinungaling sa mga Pilipino. Sino ba ang mga magkakakampi sa kapangyarihan at tanungin mo sa sarili ano ang naranasan mo sa ilalim nila? 

Ang totoong lider para sa akin ay may malasakit. Bawat Pilipino ay may karapatan. Mayaman man o  mahirap. Sumusunod man sa batas o napapariwara. Ang tunay na lider ay hindi namumuno gamit ang takot ngunit gamit ang awa na may gawa. Bawat Pilipino ay may pagkakataong ituwid ang sarili. Kailangan ng bawat Pilipino ang konkretong lunas, hindi bala at mga maaanghang na salita. 

Ang totoong lider para sa akin ay marunong. Alam niya ang hangganan ng kanyang kakayanan. Alam niya kung sino ang mga eksperto na bibigyan niya ng pagkakataong tumulong magbigay solusyon sa mga problema ng bayan. Ibibigay niya ang posisyon sa isang tao hindi lang dahil sa siya ay kaibigan o dahil sa utang na loob kundi dahil malawak ang kanyang kaalaman. Ngunit ‘di lang sapat na sila ay maalam, nararapat rin lang na sila ay may dangal at walang kasaysayan ng kapalpakan o katiwalian. 

Ang totong lider para sa akin ay mapagpakumbaba. Alam niya ang kasaysayan nating mga Pilipino. Hindi niya kinakalimutan ang masasakit na alaala na pinagdaanan ng ating mga ninuno. Hindi niya itinatanggi  ang mga kalapastanganang ginawa sa mga kapwa nating Pilipino, noon man o sa kasalukuyan. Ang nakaraan ay mga aral na magagamit para baguhin ang hinaharap. Hindi uusad mula sa kasalukuyan ang marami kung hindi mabibigyang hustisya ang mga biktima ng nakaraan. Hindi niya papatahimikin ang mga bumabatikos bagkus ay bukas ang kanyang mata at pandinig sa kung ano ang hinaing ng mga tao at sa mga solusyon na kanilang hinahain.

Ang totoong lider para sa akin ay kinikilala ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Taga-Luzon man, Visayas, o Mindanao. Babae man, lalaki, o LGBT. Kristiyano man, Muslim, mga katutubo, o walang paniniwala. Mababa man o mataas ang pinag-aralan. Nirerespeto niya ang pagkakaiba-iba natin gayundin ang ating mga indibidwal na pangangailangan. Magkakaiba man, lahat tayo ay Pilipino pa rin sa kanyang paningin. 

Ang totoong lider para sa akin ay kayang humarap sa taong bayan. Hindi siya haharap tuwing anim na taon lang. Hindi siya haharap sa mga biktima ng sakuna dahil lamang may mga camera na nakatutok sa  kanya. Hindi niya kailangan idikit ang kanyang mukha sa mga sako ng bigas o sa mga karatula ng mga proyekto ng bayan. Tiwala siya na sapat nang pruweba ng kanyang kakayanan ang bunga ng kanyang pamumuno. 

Must Watch

[VIDEO EDITORIAL] Ito ang panahon ng pekeng bayani

[VIDEO EDITORIAL] Ito ang panahon ng pekeng bayani

Ang totoong lider ng mga Pilipino ay pagsisilbihan ang interes ng Pilipinas, hindi ang interes ng sinumang banyaga o bansa. 

Hindi ko ninanais na sumang-ayon ka sa paniniwala ko. Ngunit kung may hihilingin ako sa iyo, ito ay ang  sumusunod: Maging mapagmatyag ka sana at wag magtiwala lamang sa sinasabi ng mga tumatakbo. Magsaliksik at tingnan ang kasaysayan ng ating bayan. Suriin ang kanilang mga ginawa at mga paniniwala at huwag magpadala lamang sa makukulay at mapang-akit na mga patalastas at poster. 

Isipin mo na nakasalalay sa boto mo ang kapakanan ng sandaang milyong Pilipino — kabilang tayo at ang mga mahal natin sa buhay. Ito ang kapangyarihang taglay mo ngayon. Kaya’t sana ay gamitin mo nang tama ang pagkakataong ito. 

Sa bandang huli, tanungin mo ang sarili, sa kanilang lahat, sino ba ang sa tingin mo ay ang totoong lider? 

Nagmamahal, 
Ang iyong kababayan

– Rappler.com

Si Mervin San Andres ay isang pangkaraniwang empleyado sa industriya ng IT.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.