education in the Philippines

[OPINYON] Pandemya, pandaraya, at panawagan

Patrick Ernest Celso
[OPINYON] Pandemya, pandaraya, at panawagan

Illustration by Janina Malinis

'Naka-archive na ang Online Kopyahan, isang Facebook group na naglalaman ng mga larawan ng mga sinagutang modyul at test questionnaire'

Bago pa man ang simula ng pandemya, isyu na sa paaralan kung paano mapupuksa ang pandaraya. Ilan sa mga hakbang ang pagkakaroon ng mga CCTV camera bilang pangalawang mata ng gurong namamahala ng mga markahang pagsusulit at ang pagtatalaga ng mga roving marshall na nagbabantay sa pasilyo. Para maiwasan ang test leakage, gumagawa ang ilang guro ng dalawang magkaibang pagsusulit, isang set A, at isa namang set B.

Ngunit wala tayo sa nakagawiang face-to-face set-up. Ang namamagitan sa mga mag-aaral at guro ay ang ilang milyang pinapalapit lamang ng matibay na internet connection at ng screen. Hamon sa mga guro kung paano mapapanatili ang integridad pang-akademiko o academic integrity sa panahon ng pagkatutong online at modular. 

Magandang paraan ang gamification para maengganyo ang mga mag-aaral sa pagkatuto ngunit hamon ito sa ibang gurong walang lubos na kaalaman sa educational technology. Kung tutuusin, dagdag na trabaho pa ito bukod sa pagwawasto ng gabundok na modyul at iba pang gawaing labas na sa pinirmahang kontrata.

Kung isang online game ang paraan ng pagkatuto sa Pilipinas, nasa survival mode ang mga mag-aaral at guro na pilit tinatawid ang taong akademiko. Bulalas ng mga mag-aaral sa publikong paaralan hinggil sa pagbubukas ng klase, “Welcome to Module Legends!”

Naka-archive na ang Online Kopyahan, isang Facebook group na naglalaman ng mga larawan ng mga sinagutang modyul at test questionnaire. Wala itong ipinagkaiba sa pangongodigo noong face-to-face pa ang moda. In the spirit of bayanihan, we heal cheat as one.

Must Read

PNP Anti-Cybercrime Group joins DepEd probe into ‘online cheating’

PNP Anti-Cybercrime Group joins DepEd probe into ‘online cheating’

Napagalaman ko ring gumagamit ng screensharing software tulad ng Discord ang ilang mag-aaral para mandaya. Pinapanood ng ibang mag-aaral ang live recording ng kabilang seksyon upang makapaghanda sa online recitation ng guro.

Naging usap-usapan din ang isyu ng isang unibersidad sa Cebu tungkol sa two-gadget exam policy. Kung walang ikalawang selpon o kamera ang mag-aaral sa oras ng pagsusulit, alternatibo ang paglalagay ng salamin sa likod upang makita ang kaligiran o test environment ng mag-aaral. 

Sa isa sa mga nangungunang pamantasan sa Maynila, ginagamit ang Respondus, isang lockdown browser. Ipinagbabawal ng software ang pag-access sa mga website na maaring gawing sanggunian ng mga mag-aaral sa pagsagot ng mga tanong sa isang online exam.

Bilang guro ng midya at komunikasyon, masasabi kong matindi ang mga nasabing hakbang para sa pagsupil ng pandaraya. Imbes na magsagawa ng nakasanayang multiple choice na markahang pagsusulit sa aking mga mag-aaral, naisipan kong magpagawa ng op-ed essay bilang awtentikong pagtataya. Sa ganitong paraan, masisigurado kong naiiba ang sagot ng bawat mag-aaral at higit na mapapahayag nila ang kanilang kuro-kuro tungkol sa paksang nakaatas.

Magandang alternatibo man ito, hindi sapat ang paggamit ng SafeAssign o Turnitin, mga programang ginagamit sa pagwaksi ng pangongopya ng teksto ng iba o plagiarism. Dahil sa pag-usbong ng mga may bayad na academic services sa social media, hindi imposibleng magpagawa na lamang ng essay ang isang mag-aaral sa iba kapalit ang ilang piso.

Ayon kay Benjamin Bloom, mananaliksik sa edukasyon, mainam ang pagtataya ng higher order thinking skills sa pamamagitan ng mga proyekto, debate, simulasyon, dramatisasyon, o anomang paglikha ng bagong kaalaman tulad ng pagbuo ng akademikong papel kaysa sa mga pagsusulit na ang pokus ay ang talas sa pagmememorya ng mga pangalan, petsa, at konsepto. Payo ko sa mga kapwa kong guro na iwasan ang masyadong time-bound, high-stakes standardized testing na nagdudulot ng stress at anxiety sa mga mag-aaral.

[OPINYON] Pandemya, pandaraya, at panawagan

Sa mataas na paaralang aking pinagtuturuan, nahahati sa apat na bahagdan ang sistema ng pagmamarka o grading system: E para sa Exemplary, HP sa High Proficiency, P sa Proficient, at LP sa Low Proficiency. Naiiba ito sa nakagawiang pagmamarkang numerikal. Walang markahang pagsusulit at tanging performance task tulad ng pagbuo ng vlog, infographic, pamanahong papel, at iba pa ang basehan ng mga guro sa pagtatalaga ng marka. 

Sa kasalukuyan, walang entrance examination para sa mga unibersidad at tanging ang mga gradong nakuha sa hayskul ang basehan sa pagtanggap sa mga programa sa kolehiyo. Naiwasan ko man ang mga kaso ng pandaraya sa modang online, nagresulta ito ng grade inflation o ang paglobo ng dami ng mga estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na marka. Pulitikal ang ganitong sistema dahil nakikinabang ang mag-aaral na puro E o HP sa report card tungo sa pagpasok sa pinapangarap na unibersidad. Mataas ang tiyansa nilang makakuha ng slot sa kolehiyo kaysa sa mga nag-aaral sa mga paaralang nakaangkla sa puro high stakes na pagsusulit.

Sa kakaisip ng guro ng mga paraan upang hindi makapandaya ang mga mag-aaral, dapat isaisip din niya na naiiba ang konteksto ng bawat mag-aaral. Habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID sa Pilipinas, lumalawak pa rin ang digital divide. Sa panahon ng krisis, kailangang timbangin kung ano ba ang mas kailangang bigyan ng pansin: academic integrity o ang kumakalam na sikmura, ang pagpanaw ng mahal sa buhay, at ang paggapang sa bawat araw na puno ng unos.

Ikanga ng isang user sa Online Kopyahan bago ito tuluyang masara, mas masahol pa raw ang mga pulitikong dinaraya ang taumbayan sa pamamagitan ng pangungurakot sa kaban ng bayan kaysa sa mga mag-aaral na madiskarte at patuloy na lumalaban. – Rappler.com

Patrick Ernest C. Celso, 24, is a licensed professional teacher from Makati City. He teaches media and communication at Ateneo de Manila University. He is finishing his graduate degree in Creative Writing and obtained an English Education degree at the University of Santo Tomas.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.