teachers in the Philippines

[OPINYON] Krisis sa edukasyon at makinarya ng panlilinlang

Mark Anthony Salvador
[OPINYON] Krisis sa edukasyon at makinarya ng panlilinlang
'Hindi nagiging mapanuri ang maraming guro sa mga nagaganap sa lipunan, sanhi upang madali silang mapaniwala ng makinarya ng panlilinlang'

Kulang isang buwan na lang bago ang halalan. At nakakalungkot lalong makakita sa newsfeed ng paskil na naglalaman ng fake news kung ang nagpaskil ay indibidwal na may kakayahan namang mag-fact check, gaya ng mga indibidwal na nakapagtapos ng kolehiyo at ng lisensiyadong mga propesyunal. Ngunit higit na nakakalungkot kung ang nagpaskil ay guro.

Ang guro ay propesyong may obligasyong magmulat, kaya kabalintunaan kung ang isang guro ay nagiging bahagi ng aparato ng panlilinlang, sabihin mang hindi naman intensiyunal ang pagpapakalat niya ng fake news. (Ang dis-impormasyon ay ang intensiyunal na pagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng fake news. Nangunguna sa ganitong gawain ang bayarang mga troll. Samantala, ang mis-impormasyon naman ay ang hindi sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi batid ng mga nakakagawa nito na naglalaman ng maling impormasyon ang kanilang ipinapaskil. Sa maiksing sabi, ang mis-impormasyon ay produkto ng dis-impormasyon.)

Pangunahing ginagamit ng mga politiko ang social media para makapagpakalat ng fake news hinggil sa kanila at sa kanilang mga kalaban sa pulitika. Gayundin, upang magpunla ng intimidasyon sa kanilang mga kritiko kahit pa karaniwang mamamayan lamang ito na nagkomento sa comments section ng balita sa pahina sa Facebook ng isang media company. Nangunguna sa ganito karuming taktika ang pamilya Marcos.

Must Read

[OPINION] Choose an education president in 2022

[OPINION] Choose an education president in 2022

Malaking salik sa paglipana ng fake news ang kawalan ng Pilipinas ng batas para parusahan ang mga social media company na nagpapahintulot na maging daluyan sila ng pagpapakalat ng fake news, halimbawa ay ang Facebook at Tiktok. May malinaw na pagtalakay hinggil dito ang dokumentaryong Social Dilemma (2020).

Maraming salik na mauugat sa paglaganap ng fake news sa bansa, isa na nga ang nabanggit ko sa itaas. Ngunit nais kong magtuon lamang sa isang salik — ang kalunus-lunos na kalagayan ng sektor ng mga guro. Nahahati pa ito sa dalawang salik. Una ay ang bagsak na pasahod.

Taong 2017, ang makatuwirang pasahod para sa mga nasa Kamaynilaan ay P30,000 kada buwan, samantalang ang sahod ng mga guro sa Departamento ng Edukasyon na nasa ranggong teacher 1 ay P21,000 kada buwan. Nagbubunga ito ng pagkuha ng mga guro ng dagdag na trabaho gaya ng tutorial para matugunan ang buwanang pangangailangan. Ngayong 2022, ang buwanang sahod ng gurong nasa katulad na ranggo ay P27,000 kada buwan. Bagama’t lumaki, malayo pa rin ito sa makatuwirang buwanang sahod na hindi na P30,000 kada buwan, bunga ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na dulot ng TRAIN Law na naipasa noong Disyembre 2017, pandemya, at ng inutil na tugon-kontra-COVID-19 ng rehimeng Duterte.

Ang bagsak na pasahod din ang nagtutulak sa maraming guro para kumuha ng gradwadong programa sa mga eskuwelahang kilala sa kawalan ng integridad, mga eskuwelahang hindi galing, dedikasyon, at talino ang hinihingi sa mga estudyante para makapagtapos, kundi sunud-sunod na pagbabayad. Vacuum cleaner na humihigop ng kuwarta ang ganitong mga paaralan, sa halip na maging tagahasa ng kakakayahan o balon na igiban ng karunungan. Sa ngalan ng pagtaas ng ranggo at suweldo, tinatanggap ito ng maraming guro.

Ikalawa ay ang bagsak na badyet sa edukasyon. Isa sa mga bunga nito ay ang kawalan ng sapat na kawani sa mga paaralan. Kaya ipinapasa sa mga guro ang administratibong mga trabaho gaya ng pag-aasikaso ng laksang school form na umaagaw sa panahon at lakas nila para sa pagtuturo at pagpapayabong ng kanilang karunungan. 

Must Read

[OPINION] Philippine education: Of apologies and priorities

[OPINION] Philippine education: Of apologies and priorities

Malaking salik ang dalawang ito kaya una, hindi nagiging mapanuri ang maraming guro sa mga nagaganap sa lipunan, sanhi upang madali silang mapaniwala ng makinarya ng panlilinlang. Makakapakinig pa ba sila ng balita kung kapus na kapos na nga sila maging sa pahinga? At ikalawa, na bunga ng una, nakakaapekto ito kaya hindi rin nila naihahanda ang mga estudyante para malabanan ang makinarya ng panlilinlang.

Sa maiksing sabi, biktima ng masahol na kalagayan ang mga guro.

Sa resulta ng Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, Pilipinas ang may pinakamababang nakuhang iskor sa Reading, isa sa mga area ng programa. Sa nasabing area, pang-79 ang Pilipinas sa 79 bansa na lumahok sa PISA. Mula rito, maipapaliwanag kung bakit kay raming Pilipino ang madaling nalilinlang ng fake news. At muli, salik dito ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga guro.

Mahalagang may sandata tayong panlaban sa makinarya ng panlilinlang. Sapagkat kung wala, sa pamamagitan nito, kayang nakawin sa atin ng mga politiko ang magandang bukas natin bilang mga mamamayan, gaya ng kawalan ng maayos na serbisyong pangkalusugan bunga ng malalang kurapsyon. Ang ACT Teachers Party List ang tunay na kinatawan ng mga guro sa kongreso. Masigasig ang ACT Teachers sa pagtataguyod ng maayang kalagayan ng mga guro. Ang pagtaas ng chalk at clothing allowance ng mga guro ay ilan lamang sa mga nagawa ng ACT Teachers. Gayundin, mga kinatawan ng ACT Teachers sa kongreso ang prinsipal na awtor ng Republic Act 11210, ang batas na nagpapalawig sa maternity leave sa 105 araw. Napakalaking bagay nito sa sektor ng mga guro dahil 80% ng mga guro ay babae. Bukod dito, malinis sa anumang isyu ng kurapsyon ang ACT Teachers. Hindi tumatanggap ng pork barrel ang mga kinatawan nito. At, ang lahat ng nominado ng nasabing party list ay mula sa sektor ng mga guro, hindi gaya ng maraming party list na kasangkapan lamang ng mga political dynasty kaya garapalang ang mga nominado ay hindi naman mula sa sektor na kunwaring kanilang kinakatawan.

Gusto natin ng maayang lipunan, isang lipunang may makatuwirang batayang serbisyo gaya ng libre at dekalidad na edukasyon. Isa sa mga pangunahin nating dapat labanan ang makinarya ng panlilinlang. At pangunahing armas na pangontra dito ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga guro. – Rappler.com

Nagtapos ng Masterado sa Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman, kasalukuyang kumukuha ng Doktorado sa Pilosopiya sa Panitikan ng Pilipinas sa kaparehas na pamantasan si Mark Anthony S. Salvador. Mababasa ang kanyang mga akda sa Kawing, Tomas, Dx Machina: Philippine Literature in the Time of COVID-19, Likhaan, Entrada, Reflective Practitioner, Pylon, Bookwatch, Liwayway, ACT Forum at Luntian journal. Kasalukuyan siyang guro sa Departamento ng Filipino ng Pamantasang De La Salle Maynila.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.