political prisoners

[OPINYON] Walang bilanggong pulitikal sa isang tunay na demokratikong lipunan

Melo Mar Cabello
[OPINYON] Walang bilanggong pulitikal sa isang tunay na demokratikong lipunan
'Para sa daan-daang Amanda at Karina sa ating bansa at sa iba pang mapanupil na lipunan, panata natin na magpatuloy, magpapatuloy, at hindi magpapatinag'

Libre lang mangarap. Pero sa isang lipunang mapagsamantala at pinamumunuan ng mga sakim at ganid sa yaman at kapangyarihan, may kabayaran ang mangarap ng lipunang tunay na malaya para ito ay makamtan: kalayaan mismo, kung hindi man mismong buhay ng mga nangangarap at kumikilos.

Hindi na mabilang ang mga bilanggong pulitikal sa ating bansa — parehong dahil mahirap magbilang sa dami ng mga ikinukulong sa bisa ng gawa-gawang kaso, at dahil mahirap na patuloy na magbilang habang nasasaksihang sunod-sunod na ipinipiit ang mga inosenteng manananggol ng karapatang pantao.

Ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihang Tagapagtanggol ng Karapatang Pantao, hindi lang natin kinikilala ang walang tumbas na halaga ng gawain ng mga masugid na manananggol ng karapatang pantao ng mamamayan, inaalala at pinagpupugayan din natin ang mga matatapang na kababaihang niyurakan ang karapatang pantao at pinagkaitan ng kalayaan dahil sa kanilang pagtindig at paglaban para sa isang tunay na malayang lipunan.

Karagdagang tanikala

Kasama sa mahabang listahan ng mga aktibista, artista ng bayan, organisador, at manananggol ng karapatang pantao na binusalan at ikinulong sa bisa ng gawa-gawang kaso si Amanda Lacaba Echanis, organisador ng mga kababaihang magsasaka sa Cagayan Valley at anak ng pinaslang na peace consultant na si Ka Randy Echanis.

Hindi na bago kay Amanda ang mapait na karanasan ng piitan. Anim na buwan lamang siya noong napasama sa pagkulong sa kaniyang mga magulang noong 1990 matapos akusahan ng illegal possession of firearms. Sa malupit na pag-inog ng kasaysayan, parehong gawa-gawang kaso ang kinakaharap ngayon ni Amanda.

Maging ang Deputy Secretary General ng aming organisasyon na si Karina dela Cerna ay hindi nakaligtas sa tusong estado. Gaya ng karanasan ni Amanda, nireyd ang kanilang opisina sa Negros at sinampahan si Karina ng gawa-gawang kaso. Labing-siyam na taong gulang lamang si Karina noong ikinulong higit tatlong taon na ang nakalilipas.

Sa bisa ng ebidensyang itinanim, karagdagang tanikala ang ipinunla ng gobyernong sakim.

Ngunit sa hanay ng mamamayang kinikilala ang kahalagahan ng karapatang pantao, punla ng paglaban ang sisibol upang tanganan ang hamong ipagpatuloy ang paglikha ng isang lipunang tunay na malaya, kung saan wala nang binubusalan, ikinukulong, at pinapaslang dahil sila ay nangarap at kumilos para sa isang lipunang wala nang pagsasamantala.

From Our Archives

[OPINION] Political prisoner Amanda Echanis writes to VP Leni

[OPINION] Political prisoner Amanda Echanis writes to VP Leni
Tunay na demokratikong lipunan

Hindi ba’t nakapagtataka na mayroong ikinukulong dahil lamang sa kanilang paninindigan at pagpapahalaga sa karapatang pantao? Hindi ba’t nakagagalit na mismong gobyerno ang yumuyurak sa karapatang pantao ng mga taong inilaan ang buhay para sa pagtatanggol ng karapatan ng mga Pilipino?

Malaya nga ba tayo kung krimen ang pagtahak sa landas ng mapagpalayang kilusan?

Walang dapat nakakulong dahil sa kanilang pampulitikang paniniwala. Ipinaglaban at itinaguyod nila ang karapatan ng mamamayan para sa lupa, sahod, trabaho, edukasyon, pabahay, karapatang pantao, at serbisyong panlipunan para sa isang maunlad, mapayapa, makatarungan at malayang lipunan. Ang tanging kasalanan lamang nila ay ang kawalan ng pag-iimbot na paglilingkod sa mga inaapi, pinagsasamantalahan, at pinagkakaitan.

Sa isang tunay na lipunang malaya, walang Amanda at Karina sa loob ng piitan.

Walang bilanggong pulitikal sa isang tunay na demokratikong lipunan.

From Our Archives

Raising a baby in jail, activist Amanda Echanis chooses hope

Raising a baby in jail, activist Amanda Echanis chooses hope
Panata sa paglaya

Ang kalayaan ay hindi malayang ginagawad ng mga nasa may kapangyarihan — ito ay ipinagtatanggol, itinatataguyod, at ipinaglalaban.

Sa darating na ika-2 ng Disyembre, ilulunsad ng Free Amanda Echanis Network ang “Panata sa Paglaya: A Benefit Gig for the Immediate Release of Amanda Echanis and All Political Prisoners” sa Commission on Human Rights, mula alas-3 ng hapon hanggang alas-9 ng gabi.

Isa ito sa mga build-up activities para gunitain ang International Day of Solidarity with Political Prisoners sa ika-3 ng Disyembre at International Human Rights Day sa ika-10 ng Disyembre.

Gaya ng titulo ng pagtitipon, ang panata natin ay hindi matatapos hangga’t hindi natin nakakamtan ang paglaya. Hindi tayo titigil hangga’t hindi napapanagot ang mga tunay na maysala at nararapat na mabulok sa kulungan.

Kaya para sa daan-daang Amanda at Karina sa ating bansa at sa iba pang mapanupil na lipunan, panata natin na magpatuloy, magpapatuloy, at hindi magpapatinag.

Ang panata sa paglaya ay panata na patuloy na lalaban hanggang makamtan ang tunay na malaya at demokratikong lipunan — hanggang tagumpay! – Rappler.com

Si Melo Mar Cabello ang pambansang tagapagsalita ng National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth (NNARA-Youth) at tagapangulo ng balangay nito sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Bahagi ang kanilang organisasyon sa Free Amanda Echanis Network (FAEN), lupon ng mga kaibigan, kapamilya, at kasama ni Amanda Echanis na nangangampanya sa kaniyang agarang pagpapalaya at pagbasura sa mga gawa-gawang kaso.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.