[OPINYON] Pakibulong… sa mga wala pang iboboto

Joselito D. De Los Reyes

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[OPINYON] Pakibulong… sa mga wala pang iboboto
Higit sa youth vote, ang pinakamahalagang magagawa isang araw bago ang eleksiyon ay youth campaign – kailangang padaluyin ang paghahangad sa pagbabago

 Pansinin. Sa mangilan-ngilang survey na isinagawa sa iba’t ibang unibersidad sa bansa, lagi nang nangingibabaw ang mga kandidatong malayo ang posisyon kapag nagsagawa naman ng survey ang mga gaya ng Pulse Asia at Social Weather Stations (SWS) – mga survey na ang sampling ay kumakatawan sa kabuuan ng mga Filipino sa iba’t ibang saray ng lipunan, buhat sa kapuluan, at kumakatawan sa bawat age group. 

Ipagpalagay. Maniwala tayo sa survey. Paniwalaan natin ang representasyong dulot ng mga survey sa unibersidad at ang mga survey ng Pulse Asia at SWS.  

Madaling isipin na ang mga nangunguna sa survey sa unibersidad ay malayo sa resulta ng survey na isinagawa sa kapuluan – iyon ay kung paniniwalaan mo nga ang mga survey-survey na ito. Malinaw na ang ibig sabihin, magkasulangat ang gusto ng mga nasa unibersidad (na ipagpalagay nating nakapag-aral at patuloy na nagnanais magtamo ng mas mataas na pinag-aralan) at ang mga nasa labas ng unibersidad.

Puwedeng i-interpret na youth vote ang mga resulta ng survey na isinagawa sa mga higher learning institution. Pero ito mang youth vote ay hindi eksakto. Ilang porsiyento ba ng youth ang nasa unibersidad?

Puwedeng sabihing learned vote, pero ito man ay hindi rin eksakto, idagdag pang elitista at mapangmaliit ang ganitong pagtataguri.

Ganito na lang: college vote o university block. At wala itong silbi kung ang kalalabasan ng resulta ng eleksiyon ang ikokonsidera. Hindi ito magpapanalo dahil sa katiting na bilang ng mga kabataang nasa kolehiyo. Well, kung puro lang share sa social media ang gagawin, talagang hindi. Higit sa youth vote, ang pinakamahalagang magagawa isang araw bago ang eleksiyon ay youth campaign.

Ang kailangan ay ang pagpapadaloy ng paghahangad sa pagbabago. Hindi ang pagbabagong ipinangalan lang sa grupo ng recycled corrrupt politicians na napipintong manalo na naman bilang senador at plunderer. Ang kailangan ay maiparating sa mas maraming tao ang paghahangad. 

Kaya sa mga mag-aaral sa kolehiyo na kabilang sa naghahangad na manalo ang karaniwang nangunguna sa survey sa mga unibersidad, ganito ang gawin: 

Simulan sa mga kaibigan at magulang. Lalo kung hindi pa nakakapili o kung hindi pa kumbinsido sa mga ihahalal. Kausapin. Magtiyaga. Ipaliwanag kung bakit dapat manalo ang kandidato mo. Ipaliwanag ang credentials, ang nagawa na sa aspekto ng paglilingkod. Makiusap. 

Hindi na epektibo ang lantaran pagtatanghal sa social media sa panahong ito, sa ultimo hora bago ang halalan sa Lunes. Sa sintetik na mundo ng social media kasi, lagi nang instant. Recycled. Bereft of emotion. Kung forwarded o shared message, may malaking tsansang inulan o binagyo na ng shares at forwarded messages ang pinadadalhan. Well, gaya ko. Akong nakapagdesisyon na kung sino-sino ang iboboto. 

Gawing mas personal ang private message. Mas may damdamin kahit maikli. Halimbawa: “P’re (o mare), alam kong naniniwala ka sa kakayahan kong pumili ng kandidato. Ang tagal kong pinag-isipan ito. Ito ang resulta ng aking pagninilay: <ipasok ang mga pangalan, isama pati ang numero nila sa balota>. Kung wala ka pang iboboto, baka uubrang pakitulungan akong ikampanya at ipanalo sila. Salamat.” Or something to that effect. Basta, dapat personal. 

Huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang alam mong may bitbit nang pulitiko, pabor man sa iyo o hindi ang dala-dala nila. Sayang ang effort. Ibuhos sa non-partisan o sa mga kaibigan at kakilala mong undecided pa rin.  

Huwag mag-copy-paste. Naniniwala ka sa kandidato mo, hindi ba? Pagtiyagaang gawing personal ang mensahe. Mag-ukol ka ng sandali. Hanggang Lunes, Mayo 13, na lang naman ito.  

Puntahan ang mga kamag-anak. Again, huwag nang kumbinsihin kung alam mong mayroon nang dadalhing kandidato. Lalo kung panatiko. Pakiramdaman ang mayroon pang alinlangan, kung sino pa ang may alinlangan. Sila ang kailangan mong paliwanagan. Sila ang kumbinsihin mo. Bigyan mo sila ng listahan. Mas maganda kung sulat-kamay. Mas personal.  

Tukuyin ang inaakala mong naniniwala sa iyo. Muli, ipaliwanag kung bakit dapat itaguyod ang iyong kandidato. Maganda rin itong pagkakataon para makumpirma mong naniniwala nga sila sa iyo. O kung taagang kaibigan mo sila. O kaibigang putik lang pala. 

Mas maganda ngayon ang mas personal. Huwag nang mag-share ng meme. Huwag na video. Sa huling araw, hindi na makakakita ang bulag. Huwag magsumigaw o mang-away. Huwag nang gumawa ng group chat. Huwag mag-tag. Personalin. Dahil totoo rin namang kung malalaman mo kung sino ang kanilang iboboto, makikilala mo rin sila nang lubos kahit paano.  

Mas importante ang bulong ngayon. Tahimik na pakiusap. Matapos ang lahat ng ingay hinggil sa batuhan ng isyu, matapos humupa ang mga kampanyang ginastusan ng bilyon-bilyon, matapos ang ingay ng pauli-ulit na campaign jingle, ang pagkawala ng nakakaalibadbad na pagmumukha at kampanya sa telebisyon, mas mabisa ngayon ang pakiusap na pabulong. – Rappler.com 

Bukod sa pagtuturo ng Creative Writing, Pop Culture, and Research sa Unibersidad ng Santo Tomas, Writing Fellow din si Joselito D. Delos Reyes, PhD, sa UST Center for Creative Writing and Literary Studies at Research Fellow sa UST Research Center for Culture, Arts and Humanities. Board Member siya ng Philippine Center of International PEN. Siya ang kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Literatura ng UST. 

Follow Rappler’s full coverage of the 2019 Philippine elections here.

Bookmark this Rappler page for real-time election results.
It will go live as soon as precincts close at 6 pm Monday, May 13.

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI