Filipino boxers

[OPINION] Ang shutdown ng ABS-CBN

'Apaw na ang poot at galit. Ang init ng panahon dahil sa masasakit na salitang itinatapon sa hangin. Kung nais nating maghilom, makinig tayo sa isa’t isa. Huwag natin ishutdown ang may ibang pananaw kaysa atin.'

Kaisa ako sa kalungkutan ng ating mga kababayan sa pagsasara ng isang mahalagang bahagi ng buhay Pilipino – ang ABS-CBN. Gipit ang katayuan natin ngayon. Marami tayong dapat malaman araw-araw. Kailangang marinig ang tinig ng bayan. At kailangan din nating maglibang.

Maliwanag ang batas. Kailangan ng prangkisa ng ABS-CBN. Ang tagal nang nakabinbin sa Kongreso ang petisyon ng renewal. Inupuan ng ating Kongreso hanggang humantong tayo na kailangang mapaso ang prangkisa. Bahala na ang mga abugado sa mga bagay tungkol sa batas. Subalit mayroong mga isyung moral at ispiritwal na dapat bigyang pansin. (READ: TIMELINE: Duterte against ABS-CBN’s franchise renewal)

Una, kailangan sa demokrasya ang malayang pamamahayag. Ang pamahalaan ay dapat na handang makinig sa puna at pintas at mga taliwas na pananaw upang mapabuti ang pamamahala. Kapag ang kalayaang magpahayag o pumuna ay sinupil, darami ang maniniil, malulusaw ang kalayaan, hihina ang ating bansa, at manganganib ang karapatan ng tao.

Pangalawa, ang kapangyarihang gumawa ng batas ay isang karangalan. Sa kasawiang palad, kasama sa kapangyarihang ito ang magpasara ng isang network na matapat namang nag-ambag sa kaunlaran ng bansa. Mapanganib para sa bansa na abusuhin ang kapangyarihang ito at sa halip ay makipagsabwatan sa mga gawaing taliwas mismo sa Saligang Batas.

Kaya nga ang tanong ko po ay “Ano ba talaga ang kasalanan ng ABS-CBN para ipasara sa ganitong panahon ng kagipitan?” Sa dami ng taong nakaalam ng balita at natulungan sa sandali ng pangangailangan at nag-ugnay sa atin upang magkatulungan sa sandali ng pangangailangan, ito ba ay makatuwirang gawin sa ABS-CBN? Sa panahon ng krisis hindi ba maaaring dagdagan ang pagpapakatao? (READ: Framers: ABS-CBN shutdown order defies 1987 Constitution)

Dagdag dito, ilang libong kababayan ang mawawalan ng trabaho sa shutdown na ito? Malala na ang kahirapan at kawalan ng trabaho pang-araw araw dahil sa pandemic, kailangan pa ba nating dagdagan ang kahirapan at kawalan ng hanapbuhay?

Kailangan nating maghilom bilang bansa. Dalangin natin ay paghilom. Isa lamang ang COVID-19 sa maraming sugat na hindi pa maampat ngayon. Apaw na ang poot at galit. Ang init ng panahon dahil sa masasakit na salitang itinatapon sa hangin. Kung nais nating maghilom, makinig tayo sa isa’t isa. Huwag natin ishutdown ang may ibang pananaw kaysa atin.

Nakikiusap po ako sa mga kinatawan ng Kongreso mula sa Pangasinan, pagpasyahan na po inyo agad ang usaping ito.

Panawagan ko naman sa ABS-CBN na gamitin ang sandaling ito upang suriin ang sarili at magnilay-nilay tungkol sa misyon para sa lipunan. Sana ay iwanan na ang malalaswa at magagaspang na programa sa telebisyon. Hindi nakakatulong kung ang napagagamit ang TV sa pagsira ng kagandahang asal at kulturang Pilipino. May mas mahalaga kaysa sa top rating. Pangunahin ang pagtataguyod ng karunungan at mabuting asal. Huwag matakot mamintas at pumuna, ngunit gawin ito para sa kabutihan ng lahat at batay lagi sa katotohanan.

Dalangin ko ay magpakumbaba tayong lahat sa harap ng Diyos upang tunay na maghilom ang ating bayan. – Rappler.com

Archbishop Socrates Villegas heads the Archdiocese of Lingayen-Dagupan in Pangasinan. He is former president of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines.