education in the Philippines

[OPINYON] Thesis for sale

Joselito D. De Los Reyes

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[OPINYON] Thesis for sale

Alyssa Arizabal/Rappler

Kung pagbabatayan ang mga nag-inquire ng serbisyo, pawang mga teacher na naghahangad makabuo ng MA thesis.... Sa mga suliranin upang mapabuti at mapataas ang kalidad ng edukasyon, anong dangal at galing ang kaya nilang ihain?

Hindi ko alam kung dahil ba panahon ng graduation ngayon kaya nagsulputan sa newsfeed ko ang mga pages na nag-aalok ng ng serbisyong gumawa ng thesis para sa mga kumukuha ng master’s degree at dissertation para sa anumang doctorate programs na kailangan ng paglikha ng dissertation. Kung seseryosohin, hindi naman kasi madali talaga ang thesis at dissertation with all the rigors and rigid structure sa pagbuo nito batay sa requirement ng institusyong maggagawad ng degree sa estudyante. Idagdag pa ang hahanapin ng mga panelist mula proposal hanggang sa pasadong final defense at sa mismong paglalakip ng mga rebisyon bago pirmahan ang karaniwang pangwakas na requirement para matawag na master o doktor ang isang mag-aaral ng higher learning.

Marami akong kakilalang kumuha ng MA at PhD ang nabalaho at tuluyang hindi umusad dahil sa painstaking process ng pananaliksik. And for that reason marahil kaya may enterprising social media pages na nag-aalok ng serbisyo para igawa ka ng thesis mo. For a fee, of course.

Habang isinusulat ko ito, as advertised, naglalaro sa P30,000 hanggang P40,000 ang halaga ng serbisyo para sa dissertation. P20,000 naman ang sa master’s thesis. Para makakuha ng maraming kliyente, may promo pa. Dadaigin ang nagbebenta ng kotse sa zero downpayment scheme at unli-revision ng manuskrito. Kung pagbabatayan ang mga nag-inquire ng serbisyo, pawang mga teacher na naghahangad makabuo ng MA thesis.

Sa karanasan ko, mas madali ang course work sa MA at PhD kung ihahambing sa pagsulat ng thesis at dissertation na subjects unto itself (Thesis Writing 1 – Proposal Defense, Thesis Writing 2 – Colloquium, Thesis Writing 3 – Final Defense, etc.). Sa course work, may mumunting requirement kada semestre ang bawat subject na kukuhanin. May grade kada semestre. Nabibilang ang natatamong units pagkatapos ng bawat semestre hanggang mabuo ang certain number of units na required ng programa.

Kapag natapos ang course work, naghihintay na ang comprehensive examination na, kung maipapasa, saka pa lamang bibigyan ng pagkakataong buuin ang huling requirement na thesis o dissertation nga. Ang thesis o dissertation ang ambag ng mag-aaral sa knowledge production na requirement naman ng akademya sa sinumang magkakadiploma worthy of his iodized salt. Sa thesis o dissertation, inaasahang magagamit lahat ang natamong karunungan at disiplina sa course work. Ito ang culmination.

Sa pagsulat ng thesis at dissertation, kadalasan, ipinauubaya na sa mag-aaral ang panahon kung kailan ito matatapos. Say, minimum tatlong semestre o isang taon para sa thesis kasama na ang pagkalap ng datos at paghahanay nito bilang manuskrito. Anim na semestre o dalawang taon naman para sa dissertation. Maaaring tumagal ito depende sa tiyaga at sigasig ng estudyante. Bukod pa rito ang iba pang salik, gaya ng trabaho, panggastos, hirap sa pagkalap ng datos, availability ng mga awtoridad, personal na buhay. Love life. Marami. Kaya nga sa yugtong ito ng higher learning madalas nagtatagal ang estudyante.

Oo nga’t may thesis o dissertation adviser, pero dahil karaniwa’y uncharted territory ang pinapasok na paksa at pamamaraan sa pananaliksik, kaya naliligaw ang estudyante. Maraming datos na matiyagang kinalap na, kalaunan, hindi pala kailangan. Maraming binasa, kinapanayam, sininop. Maraming naubos na oras at pera. May ibang bumalik na sa trabaho dahil naubos na ang study leave. Dahil sa mga dahilan ng delays na ito, lalo kung wala namang kontrata buhat sa funding agency o sa nagbigay ng scholarship grant, kaya minsan tinatamad na ang estudyante na harapin ang kanilang thesis o dissertation. Kaya naman wala akong judgment sa mga huminto nang matagal o tuluyan nang tumigil.

Sa iba, praktikal ang dahilan ng pagtatamo ng mataas na pinag-aralan. Ma-promote. Tumaas ang posisyon at suweldo. Sa iba, personal. Gustong malaman pa ang kakayahan. Kung hanggang saan pa ang mararating. O kaya may gustong paghigantihang nangmaliit sa kanila dati. Oo, mayroon akong naengkuwentrong ganito.

May ibang ang inspirasyon para sa thesis o dissertation ay pagtuklas at paglandas ng bagong karunungan o larangan. May ibang gustong palalimin ang dati nang karunungan sa mas tiyak na paksa ng pag-aaral. Doing so, kikilalanin din naman sila. Mabibigyan ng titulo at karangalan. By-product ng mga pagtuklas na ito ang posisyon at suweldo. At papuri kung talagang magbibigay ng pagbabago sa pag-unawa ng buhay ang natuklasan sa pananaliksik.

Walang problemamg maghangad ng mataas na suweldo o posisyon na kayang idulot ng mataas na pinag-aralan. Ang problema ay kapag nakamit ito sa paraang walang talino o integridad na inilaan.

Bakit ba kasi tayo umabot sa ganito?

Sa larangan ng edukasyon, lalo sa mga abang guro na target ng mga nagbebenta ng thesis o dissertation, kasabay ng mataas na pinag-aralan ang posibleng pagtaas din ng posisyon at suweldo. At bahagi ng pagtaas ng posisyon ang paglawak ng nasasakupan ng kapangyarihan. Kasabay nito ang pagbigat ng responsibilidad, may mabigat nang pagpapahalaga sa desisyon bilang administrador.

Pero ngayon, hindi na lang thesis at dissertation ang mabibili. May awards at naglipanang instant publication sa tabi-tabi. Lahat ito ay malalaking puntos para kilalanin at ma-promote ang isang karaniwang titser patungo sa pagiging administrador.

Iniaasa sa isang administrador na may master’s o PhD degree ang isang erya ng karunungan o administrasyon ng mismong paaralan o distrito o dibisyon o – huwag naman sanang makarating dito – rehiyon, thereby iniaasa ang kinabukasan ng edukasyon. Alam naman nating lubhang kailangan ng talino at dignidad sa ganitong posisyon.

Dito na magba-bisect ang paghahangad ng titulong nakabatay sa disiplina, sa tiyaga, sa galing at talino, at ang pagbabayad para mapadali lahat ito. 

Must Read

In remote learning, some students pay someone else to do their classwork

In remote learning, some students pay someone else to do their classwork

Yes, magkakaroon ang sinumang papatol sa mga nagbebenta ng thesis na, chances are, hinugot din lang sa AI ang isinulat. Maaaring hindi nahalata sa oral defense na hindi siya ang gumawa kaya ipinataw ang titulo. Pagbalik nga sa trabaho, gaya ng inaasahan, na-promote, kinilala. Binigyan ng responsibilidad para ayusin ang edukasyon ng nasasakupan.

Hahanapin ba ng nakaposisyong ito ang integridad at talino kung siya mismo ay wala nito kaya nga bumili ng thesis? Anong disiplina at pagsisikhay ang maipapayo niya kung siya mismo ay walang tiyaga at kakayahan? Huwag nang itanong kung may natutuhan sa mas mataas na antas ng pag-aaral.

Sa mga suliranin upang mapabuti at mapataas ang kalidad ng edukasyon, anong dangal at galing ang kaya niyang ihain?

Pero siyempre, wala nang pakialam ang nagka-PhD o master’s degree sa mga kritikal na tanong para mapabuti ang edukasyon. Bakit pa nila hahangarin kung assured na ang kanilang papalaking suweldo, papataas na posisyon, papalawak na kapangyarihan hanggang magretiro?

Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito tayo kababa? – Rappler.com

Associate professor ng seminar in new media, writing for new media, at creative writing sa Faculty of Arts and Letters at sa Graduate School ng University of Santo Tomas si Joselito D. De Los Reyes, PhD. Siya rin ang program coordinator ng BA Creative Writing program ng nasabing unibersidad. Recipient siya ng 2020 Philippine Normal University Gawad Sulo for Eminent Alumni in the Field of Teacher Education.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!