WATCH: Makinig. Magbasa. Magmasid. Mag-isip.

 

MANILA, Philippines – As part of a global campaign to encourage people to read more, listen more, and consume news from diverse publications, a group of Philippine media organizations launched the animated video, 'Makinig. Magmasid. Magbasa. Mag-isip'

The video's message takes off from a global campaign initiated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco), and participated in by a global alliance of independent news organizations, to encourage people and their respective audiences to consume news from different sources. 

Below is the text of the video.

Ano'ng balita? 

Sino'ng nagsasalita?
Sino'ng nananawagan?
Ano'ng iyong pinaniniwalaan?

Baka nabubulagan ka
sa katiting na nakikita.
Baka nabibingi ka
sa maingay na iilan lang.
Baka nilalayasan ka na
ng lohika, simpatiya, konsensiya.
Baka nakakulong ka na
sa isang sulok
ng malawak sanang mundo.

Bumaling ka sa tabi mo.
Luminga sa paligid.
Makinig. Magmasid. Magbasa. Mag-isip. Lumaya.

Ang pinanggagalingan
ng impormasyon at opinyon
ay hindi lang iisa.

  

– Rappler.com