Panawagan para sa mga nominasyon sa Kampeon ng Wika 2018 at Dangal ng Wika 2018

Rappler.com
Panawagan para sa mga nominasyon sa Kampeon ng Wika 2018 at Dangal ng Wika 2018
Binubuksan ng KWF ang panawagan at nominasyon para sa dalawang pambansang gawad nito: ang Dangal ng Wika 2018 at ang Kampeon ng Wika 2018

This is a press release.

Malugod na ipinababatid ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na ipagdiriwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa na may temang “Filipino: Wika ng Saliksik” sa Agosto 2018.

Kaugnay nito, binubuksan ng KWF ang panawagan at nominasyon para sa dalawang pambansang gawad nito: ang Dangal ng Wika 2018 at ang Kampeon ng Wika 2018.

Pinararangalan sa Dangal ng Wika ang mga indibidwal at/o samahan na nakapag-ambag sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Kumikilala naman ang Kampeon ng Wika 2018 sa mga indibidwal at/o samahan na nakapag-ambag sa pagpapaunlad ng alinman sa mga katutubong wika sa Filipinas.

Para sa mga nominasyon, may sumusunod na kalipikasyon ang mga parangal:

Dangal ng Wika 2018

  • Indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapagalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino sa iba’t ibang larang at/o disiplina.
  • Para sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taon. Para sa mga samahan, tanggapan, ahensiyang pampamahalaan, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taon.
  • Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino sa iba’t ibang larang at disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bilang pruweba.)

Kampeon ng Wika 2018

  • Indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapagalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng alinman sa mga katutubong wika sa Filipinas sa iba’t ibang larang at disiplina.
  • Para sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taon. Para sa mga samahan, tanggapan, ahensiyang pampamahalaan, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taon.
  • Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa alinman sa mga katutubong wika sa iba’t ibang larang at/o disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bilang pruweba.)

Ang mga nominasyon ay kinakailangang maglakip ng mga sumusunod na kahingian:

  1. Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahan at nilagdaan ng nagnomina
  2. Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahan)
  3. KWF Pormularyo sa Nominasyon
  4. Mga pruweba sa katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino at/o alinmang katutubong wika sa bansa

Hanggang sa 23 Hulyo 2018 ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon.

Ipadala ang mga nominasyon sa:

Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) 
Komisyon sa Wikang Filipino
2P Gusali Watson, 1610 Kalye J. P. Laurel St., 
San Miguel, Maynila

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay G. Gregory Miles Granada ng Sangay ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. 736-2519 o magpadala ng mensahe sa komisyonsawika@gmail.com. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.