Paligsahang ‘Iispel Mo!’ kasadong-kasado na sa Enero 2020

Rappler.com
Paligsahang ‘Iispel Mo!’ kasadong-kasado na sa Enero 2020
PRESS RELEASE: Ang 'Iispel Mo!' ay pambansang timpalak sa pagbaybay sa wikang Filipino na batay sa mga umiiral na tuntunin ng Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop ng Pagsulat

Ito ay isang press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Kasadong-kasado na ang Iispel Mo! ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na mangyayari sa Enero 25, 2020, sa SEAMEO INNOTECH, Diliman, Lungsod Quezon.

Nagsimula noong 2016, ang Iispel Mo! ay pambansang timpalak sa pagbaybay sa wikang Filipino na batay sa mga umiiral na tuntunin ng Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop ng Pagsulat. 

Kakatawin ang iba’t ibang rehiyon sa Filipinas ng pinakamahusay na mag-aaral na nasa baitang anim.

Noong 2018, hinirang na kampeon ang kinatawan ng NCR na si Angel Mayhe Gueco mula sa Camarin Elementary School ng Lungsod Kalookan.

“Kinakailangan ang patuloy na pagtutulungan ng KWF at DepEd sa Iispel Mo!,” sabi ni Sandor Abad, linguistic specialist ng KWF at pangunahing nangangasiwa ng proyekto. “Ito ang titiyak sa tagumpay ng timpalak at sa kampanya para sa estandardisasyon ng wikang pambansa,” sabi ni Abad.

Katuwang ng KWF sa pagtataguyod ng Iispel Mo! ang Kagawaran ng Edukasyon at Kapisanan ng mga Guro at Superbisor sa Filipino (KASUGUFIL), ang pambansang samahan ng mga alagad ng wika at kulturang Filipino. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.