Fact checks about countries

Wala sa teritoryo ng Pilipinas ang Mariana Trench

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Wala sa teritoryo ng Pilipinas ang Mariana Trench
Nasa teritoryo ng Guam at Northern Mariana Islands ang Mariana Trench

Ang sabi-sabi: Nasa Pilipinas ang Mariana Trench.

Sa isang video, sinabi ang sumusunod: “Confirmed! Nasa Pilipinas po ang sinasabi sa bibliyang Fountains of the Great Deep, ang pinakamatandang kaharian na 170 million years ago pa ay nandirito na. Ang tinaguriang world’s deepest place on planet earth ay nasa bakuran lang natin pala. Kaya lang naipangalan at naipamana na ito sa asawa ni King Philip IV na reyna ng Espanya na kung tawagin natin ngayon ay the Marianas Trench, kung saan ang kumpol-kumpol na mga isla na hugis crescent moon ay ipinangalan din sa kaniya na kung tawagin ay The Marianas Islands.” 

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 166,164 views at 4,600 na like sa kasalukuyan. 

Ang katotohanan: Ang Mariana Trench, na sa 36,201 ft. ay nasa pinakamalalim na parte ng karagatan sa buong mundo, ay nasasakop ng Northern Mariana Islands at Guam, na kapuwa teritoryo ng Amerika. 

Ang trench unit na binubuo ng mga nakalubog na lupa ay umaabot mula sa hilagang hangganan ng Exclusive Economic Zone ng Northern Mariana Islands hanggang sa timog na hangganan ng EEZ ng Guam. 

Pagkakadiskubre ng trench: Nadiskubre ang Mariana Trench noong 1875 sa ginawang Challenger Expedition. Naitala rito ang 26,850 ft. na lalim ng karagatan. Sa pagdaan ng mga taon at ekspedisyon ay napatunayang mas malalim pa sa unang tala ang trench. Ipinangalan ang nasabing trench sa katabi nitong Mariana Islands. 

Mariana Islands: Natagpuan ni Ferdinand Magellan ang nasabing isla noong 1521, ngunit taong 1668 na nang sakupin ng Espanya ang mga isla at pinangalanang Las Marianas mula sa Islas de los Ladrones (Thieves Islands) bilang pagkilala kay Reyna Mariana ng Austria. – Ailla dela Cruz/ Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!