COVID-19 Fact Checks

[WATCH] ’Yung Totoo: 5 fact check tungkol sa pagbuo at epekto ng COVID-19 vaccines

[WATCH] ’Yung Totoo: 5 fact check tungkol sa pagbuo at epekto ng COVID-19 vaccines
Nakakabaog daw ang COVID-19 vaccines? ’Di raw nasubok sa hayop ang mga ito? I-fact-check natin ’yan!

Habang nagsasagawa ng malawakang pagbabakuna laban sa COVID-19 ang pamahalaan ng Pilipinas, patuloy na kumakalat sa social media ang mga maling impormasyon tungkol sa mga bakuna.

Suriin at i-fact-check natin ang lima sa mga sabi-sabing ito.

Una, sinabi sa isang video na maaari raw mamatay ang matatanda dahil sa bakuna laban sa COVID-19. Weh? Hindi ito totoo.

Pangalawa, naglabas daw ng advisory ang Makati Medical Center o MMC na nagsasabing nagpapahina ng immune system ang COVID-19 vaccines. Hindi rin ito totoo.

Pangatlo, mayroong haka-haka na maaaring magdulot ng pagkabaog ang COVID-19 vaccines, lalo na iyong gumagamit ng mRNA. Totoo ba ito? Hindi!

Pang-apat, may sabi-sabi ring nagiging “magnetic” daw ang mga taong nabakunahan na. Kaibigan, wala itong katotohanan.

At, panlima, may sabi-sabing hindi raw nasubok sa mga hayop ang mga bakunang ipinapamahagi sa United States. Hindi totoo ito.

Kaya, kaibigan, mag-ingat sa mga maling impormasyong madaling kumakalat sa social media tungkol sa mga bakuna.

May nakita ka bang mga kaduda-dudang post katulad nito? Magpadala ng link at screenshot sa factcheck@rappler.com! – Rappler.com