FULL TEXT: Everyone has the right to redemption – Baguilat

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

FULL TEXT: Everyone has the right to redemption – Baguilat
Ifugao Representative Teddy Baguilat Jr votes no and asks, 'Ang ipapamana ba natin sa ating mga kababayan ay buhay o kamatayan?'

The House of Representatives approved on 3rd and final reading the death penalty bill on Tuesday, March 7 with a vote of 217-54-1.

Congressmen were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was Ifugao Representative Teddy Baguilat Jr, who voted against House Bill 4727.

Here is the full text of Baguilat’s speech as provided by his office.

***

I vote no, Mr Speaker.

Una sa lahat, ang aking pagtutol sa death penalty ay batay sa aking pananampalataya. Diyos ang nagbigay ng buhay natin at tanging Siya lang ang dapat bumawi nito. As a Christian and a Liberal, and I would like to emphasize that the Liberal Party as a party has taken a position against death penalty, ako’y naniniwala na ang bawa’t tao, anuman ang kanyang pagkakamali, ay may karapatang mabuhay at maiwasto ang kanyang pagkaligaw ng landas. 

Bukod dito, pinakinggan ko ang mga argumento ng aking mga kagalang-galang na kasama, gayung kinalulungkot ko na hindi ako napagbigyan ng mayorya na mag-interpellate sa kanilang paulit-ulit na mga opinyon. Walang nabanggit ang mga nagpanukala na anumang compelling reason upang ibalik ang parusang kamatayan. 

Ang pangunahing dahilan sa pagbalik ng death penalty ay upang mapababa raw ang kriminalidad. Ang ating kapulisan na ang nagsabing bumababa ang crime rate, kahit na walang death penalty. Bukod dito, maraming pag-aaral ang nagsasabing hindi nakakapigil ng krimen ang death penalty. Sa halip, ayon sa karanasan ng mga bansang gaya ng Amerika, mas kaunti ang nagaganap na mga capital crime, tulad ng pagpaslang o murder, sa mga estadong walang parusang kamatayan. Samakatuwid, malinaw na walang compelling reason upang ibalik ang death penalty.

 Hindi rin nababatid ng mga pro-death na bago mapatawan ang isang akusado ng parusang kamatayan, kailangang madakip muna siya at masentensyahan. This leads me to a more compelling reason to oppose, not support, the death penalty. Our law enforcement system is flawed and our justice system is weak. International groups like Amnesty International and Human Rights Watch report that our police have been planting evidence, hiring assassins to kill suspects (or competitors perhaps?), and acting as judge and executioner. The President has even said that 40% of our police force is corrupt to the core. How can we expect justice to be administered when this major pillar of our justice system is corrupt?

Meanwhile, our courts are saddled with high case rates and inadequate infrastructure, so much so that they are vulnerable to wrongful acquittals where the rich and powerful are involved. Only the poor are likely to be sentenced to death, and, most likely, wrongfully as well.

Hindi rin binigyang-pansin ng mga pro-death ang economic cost. Mawawalan tayo ng bilyon-bilyong dolyar mula sa exports kung ibabalik ang death penalty. Sa ilalim ng General Systems of Preference ng European Union (EU), Filipino products like garments, electronics, bananas, preserved fruits, and many others, are granted reduced or no tariffs because we meet human rights criteria including the abolition of the death penalty. Noong taong 2015, tayo ay kumita ng halos apatnapu’t limang bilyong piso – 45 billion pesos – mula sa exports sa European Union. Tumaas ng halos tatlumpung prosyento ang ating kinikita mula sa EU dahil sa pagsunod natin sa General Systems of Preference. Sinabi na mismo ni Trade Secretary Ramon Lopez na nanganganib ang kalagayan ng Pilipinas sa GSP sa pagbabalik ng death penalty. Pinaalala ni Secretary Lopez na “under international conventions the Philippines committed not to bring back the death penalty.” Kaya’t sa pagbabalik ng death penalty, lalabas na hindi lang mamamatay-tao ang Pilipinas, wala pa itong dangal na tumalima sa kanyang mga kasunduan.

Katanggap-tanggap ba sa ating mga pro-death na mambabatas na mabawasan ang kita o mawalan ng trabaho ang milyon-milyon nating mga kababayan? Kung gayon, hindi lang mga kriminal kundi lahat ng Pilipino ang gagawaran nila ng kamatayan.

Sa pagwawakas, lahat tayo sa Kongreso ay mayroong mga partido, at sinusunod na mga alituntunin. Ngunit sa dakong huli, bilang mga kagalang-galang na kongresista at kinatawan ng ating mga kabayan, mayroon tayong higit na mabigat na mga paninindigan, paniniwala at tungkulin. Balang araw ay babalikan natin ang pagkakataong ito at mananagot tayo sa ating mga kababayan. Ang ipapamana ba natin sa ating mga kababayan ay buhay o kamatayan? Bunga ng aking malayang pagpasya, at ng aking paninidigan para sa karapatang pantao, nang may buong loob at tapang: I vote no to the death penalty bill. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!