FAQs: Ano-ano ang alam natin tungkol sa 2019 novel coronavirus?

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

FAQs: Ano-ano ang alam natin tungkol sa 2019 novel coronavirus?
Narito ang ilan sa mga detalye tungkol sa 2019-nCoV batay sa impormasyon mula sa Department of Health

MANILA, Philippines – Ano-ano ang mga dapat mong malaman tungkol sa 2019 novel coronavirus?

Ang 2019-nCoV ay sinasabing nagmula sa siyudad ng Wuhan, sa probinsiya ng Hubei sa China. Mahigit 100 na ang namatay dahil sa impeksiyon at 6,000 ang apektado nito.  

Bukod sa China, may mga kaso na rin ng 2019-nCoV na naiulat sa United Arab Emirates, France, Japan, Australia, United States, Canada, Malaysia, Nepal, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand at Vietnam. (READ: The global spread of the coronavirus: Where is it?)  

Ayon sa Department of Health (DOH) noong Miyerkules, Enero 29, wala pang kumpirmadong kaso ng 2019-nCoV sa bansa, ngunit may 27 na under investigation

Narito ang ilang detalye tungkol sa 2019-nCoV batay sa impormasyon mula sa DOH:

 

Ano ang 2019 novel coronavirus? 

Pinakabagong uri ito ng coronavirus. 

Ang ibang strain ng coronavirus ay nagdudulot ng karaniwang sipon; ang iba – tulad ng Middle East Respiratory Syndrome (MERS) at ng Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – ay nagdudulot ng malubhang sakit at maaaring makamatay. 

(Ayon sa mga siyentista sa ibang bansa, maraming katangian ang 2019 nCov na katulad sa SARS at MERS.) 

 

Ano-ano ang sintomas ng novel coronavirus? 

Karaniwang sintomas: lagnat, ubo’t sipon, hirap o problema sa paghinga.

Malulubhang kaso: pneumonia, acute respiratory syndrome, pagkamatay.

 

Paano naipapasa sa tao ang novel coronavirus?

Nagkakaroon ng human-to-human transmission ng virus kapag nakasalamuhang malapitan – halimbawa, sa bahay, trabaho, o pagamutan – ang taong may dala nito. 

 

Naglakbay ka ba sa Wuhan, China, mula Disyembre 8, 2019? 

Agad kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung may sintomas tulad ng lagnat, ubo, at sipon. Ipaalam sa doktor na ikaw ay galing sa Wuhan, China. 

 

May gamot ba sa novel coronavirus? 

Wala pang gamot o bakuna laban sa 2019-nCoV. Pinakamabuti ang maagapan ang mga sintomas o tutok na pag-aalaga sa mga may impeksiyon.

 

Paano maiiwasan ang pagkalat ng novel coronavirus?

  • Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. 
  • Lumayo sa mga tao at takpan ang bibig at ilong kapag uubo at babahin.
  • Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo, at sipon. 
  • Huwag hahawak sa mga hayop na apektado ng coronavirus. 
  • Lutuing mabuti ang pagkain, gaya ng karne at isda. 

 

Paano poprotektahan ang sarili laban sa novel coronavirus?

  • Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. 
  • Iwasan ang malapitang pakikisalamuha sa mga may lagnat, ubo, at sipon. 
  • Siguraduhing malinis at naluto nang maayos ang mga pagkain.  

  Rappler.com 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!