governance

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Senador

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Senador
Ano ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob mo, ano ang mga pananagutan at paglilingkod na dapat mong asahan kapag naghalal ka ng isang senador?
Termino
 • Anim na taon simula sa tanghali ng Hunyo 30 pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring maihalal nang dalawang magkasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Ipinanganak sa Filipinas
 • 35 taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon
 • Nakapagbabasá at nakapagsusulat
 • Rehistradong botante
 • Residente ng FIlipinas nang may dalawang taon bago ang eleksiyon 
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Paglikha ng mga panukalang batas, resolusyon, kapanabay na resolusyon, at mga simpleng resolusyon
 • Pangatwiranan ang mga ipinanunukalang batas sa kinauukulang komite at sa mga sesyong plenaryo
 • Pagsasagawa ng mga pag-iimbestiga alang-alang sa paggawa ng mga batas
 • Pagpapanukala at pagsang-ayon nang may enmiyenda sa apropyason ng mga pondo ng Mababang Kapulungan
 • Paglitis at pagpapasiya sa mga kaso ng pagpapatalsik
 • Pagdedeklara ng pag-iral ng kalagayang nasa digmaan (dalawang-katlong boto kasama ang Mababang Kapulungan, bumoboto nang magkakahiwalay)
 • Pagpapahintulot sa pangulo na gamitin ang kapangyarihan sa pagtupad ng isang idineklarang pambansang patakaran “sa limitadong panahon at umaalinsunod sa mga restriksiyon” sa panahon ng digmaan o iba pang pambansang kagipitan
 • Pagkansela o pagpapalawig sa proklamasyon ng batas militar ng pangulo
 • Pagsang-ayon o pagtanggi sa amnestiya ng pangulo
 • Pagsang-ayon o pagtanggi sa mga tratado o internasyon na kasunduan (dalawang-katlong boto)
 • Pagpapanukala ng mga enmiyenda sa Konstitusyon sa pamamagitan ng konstitusyonal na asamblea o kumbensiyong konstitusyonal 
 • Pagsisiwalat nang ganap ng mga interes na pinansiyal at pangkalakalan, at pag-aabiso sa kámara ng mga posibleng salungatan sa interes kapag nagsumite ng  batas na awtor sila

Sanggunian: Konstitusyon ng Republika ng Filipinas ng 1987; Artikulo sa Rappler: Beyond Legislation: Powers, roles of Philippine lawmakers    

– Rappler.com

Isinalin ni Dr. Michael M. Coroza ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) mula sa orihinal na Ingles ni Michelle Abad ng Rappler.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!