Community pantries

VIDEO EDITORIAL: Bakit takot ang gobyerno sa community pantry?

VIDEO EDITORIAL: Bakit takot ang gobyerno sa community pantry?
Ano't ano man ang kahihinatnan ng community pantry, isang malinaw na indikator ito ng nalulusaw na pagsandig sa gobyerno

Good virus ang ideya ng community pantry. Mula sa isang kariton sa Maginhawa, Quezon City, umabot na sa 300 ang mga community pantry sa buong bansa.

Nagre-resonate o umaalingawngaw ang panawagan ng community pantry dahil marami sa mga nagbibigay ay mga taong hindi naman naka-aangat.

Bakit takot ang gobyerno sa community pantries? 

Dahil ine-expose nito ang kainutilan ng gobyernong puro kuda, pero walang imahinasyon o kahusayang lumaban sa COVID-19. 

Ang sikreto ng community pantry laban sa kilusang may ideolohiya ay kaya nitong yumakap ng lahat ng tao. Bahagi ng henyo nito ang hindi nito pagkompronta sa gobyerno.

Hindi naman susulpot ang community pantry kung maaasahan natin ang serbisyong gobyerno. Ang meron tayo ay isang “strongman” kuno na sa totoo’y mahina, marupok, inutil, at balat-sibuyas sa harap ng batikos.

Ano’t ano man ang kahihinatnan ng community pantry, isang malinaw na indikator ito ng nalulusaw na pagsandig sa gobyerno. Senyales ito ng panunumbalik ng pag-asa sa aksyong komunidad. Sa bandang huli, nasa komunidad ang solusyon. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Bakit takot ang gobyerno sa community pantry?

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!