Catholic Church

[PAGNINILAY] Tila mga tilamsik ng liwanag

Word and Life Publications

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[PAGNINILAY] Tila mga tilamsik ng liwanag

shutterstock

Dumaloy mula sa tagiliran ng Panginoong napako sa krus ang masaganang tubig at dugo ng kaniyang habag at awa. Ang ating tugon sa dakilang biyayang ito ng Panginoon at Hari ng Dakilang Awa ang panalanging ibinulalas ni Tomas: 'Panginoon ko, at Diyos ko!'

(Ang pagninilay na ito ay mula sa Word and Life Publications, tagapaglathala ng ‘Patnubay sa Misa’ at ‘Euchalette.’ Ibinabahagi ito ng Rappler bilang pagninilay ngayong kapistahan ni Kristong Hari ng Dakilang Awa.)

Hindi natin maipagkakaila na ang daigdig ngayon ay nababalot ng iba’t-ibang uri ng kadiliman. Nandyan ang kadiliman ng mga pekeng balita, mga palsong mga naratiba, mga pagkukunwari natin sa isa’t isa, tulad ng napakaraming mga pagbabalatkayo sa larangan ng pamumulitika, sa tinatawag na paglilingkod sa bayan, sa pamumuno sa anumang samahan, sa mga homeowners’ associations, at – sa totoo lang – pati sa larangan ng pananampalataya.

Nagkalat ang scammers sa lipunan. Sa daigdig na umiikot sa unibersong digital ng mga electronic gadgets, naglipana ang mga taong ang hangarin ay maka-isa at makapanlamang sa mga hindi masyadong bihasa sa mundo ng e-commerce. Maging sa mundong politikal, marami ang nalilinlang ng mga trolls, bots, at milyon-milyong pekeng accounts sa social media, na ang hangarin ay maghasik ng mga peke ring mga balita upang masilo sa sapot ng kasinungalingan ang mga walang malay at walang kamuang-muang na karamihan. Pati ang mga eleksyon sa maraming lugar sa buong mundo ay nakokontrol ng mga taong dalubhasa sa social media – ang mga tinatawag na social media influencers, at ang kampon ng mga trolls at bots. At sa pananampalatayang Kristiyano, kay rami ring mga palsong propeta na nagliligaw ng landas ng marami, maging sa ating bayan.

Dahil rito, kalimitan, ang tama ay nagiging mali at ang mali ay napalilitaw na tama.

Kailan pa naging tama ang pagpatay sa libo-libong inosenteng tao dahil lamang sa isang ideolohiyang ang isang bansa o bayan ay walang karapatang maging malaya at may kakayahang magpatakbo ng kanilang sariling buhay? Kailan pa naging tama, na sa ngalan ng tinatawag na self-defense ay walang awa at walang habas na pinauulanan ng bomba ang mga taong walang kamalay-malay sa mga pinag gagagawa ng mga terorista? Kailan pa naging wasto at katangggap-tanggap na ang isang mayaman, makapangyarihan at malaking bansa ay may karapatang mag-angkin ng iba pang lupain o karagatan, dahil lamang sa sinasaad na “katotohanan” ayon sa kanilang revisionist history o nirebisang kasaysayan na pabor lamang sa kanilang naratiba?

Ang buong mundo ay tila pinanawan na ng habag at awa, at ang naghahari ay ang mga may hawak ng impormasyon, ng big data na tinatawag, o ang may kakayahang maghasik ng palsong mga naratiba. Tanging ang simbahan at ang iniingatang yaman ng simbahan na katotohanang moral ang nananatiling nagtutulak ng magandang balita na may kinalaman sa katotohanan ang mapagligtas at buhay na ganap.

Sa araw na ito, isa sa yamang ito ay ating ipinagdiriwang – ang pangaral tungkol sa isang malaking katotohanan tungkol sa Panginoon ng buhay, sa Panginoong nag-alay ng masaganang habag at awa para sa ating makasalanan.

Sa daigdig na ito na balot na balot ng kadiliman, ang larawan at katangian ng Anak ng Diyos bilang Hari at Panginoon ng dakilang habag at awa ay tila isang paghahasik ng mga mumuntik na tilamsik ng liwanag sa gitna ng lahat ng uri ng kadiliman sa paligid – higit sa lahat, ang kadiliman ng ating mga kasalanan at kawalang-pansin at pagpahahalaga sa katotohahanan at sa kaganapan ng buhay ng tao.

Sa kabila ng ating kasalanan, dumaloy mula sa tagiliran ng Panginoong napako sa krus ang masaganang tubig at dugo ng kaniyang habag at awa. Wala nang mas mainam pang tugon sa dakilang biyayang ito ng Panginoon at Hari ng Dakilang Awa ang panalanging ibinulalas ni Tomas: “Panginoon ko, at Diyos ko!” – Word and Life Publications/Rappler.com

This reflection is part of the Patnubay ng Misa, which can be downloaded at the Word and Life Publications site.

1 comment

Sort by
  1. ET

    Ito ang nakakalungkot: “… kalimitan, ang tama ay nagiging mali at ang mali ay napalilitaw na tama.” At baka pwede dagdagan natin: At pagkatapos ng eleksyon, ang mga corrupt ang nanalo ngunit yong mga tapat ang natatalo.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!