2022 Philippine Elections

#WeDecide: Atoa ang Pilipinas – ang atong kawsa karong 2022

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

#WeDecide: Atoa ang Pilipinas – ang atong kawsa karong 2022
Mao kini ang hashtag ug slogan alang sa pagbalita sa Rappler sa umaabot nga piniliay sa 2022. Atong panag-iyahon ang eleksiyon, atong bawion ang atong nasod.
#WeDecide: Atoa ang Pilipinas – ang atong kawsa karong 2022

Kitang tanan nagkauyon, di ba, nga sa piniliay karong 2022 sa Pilipinas kita makig-atubang sa labing dakong hagit sukad sa snap poll hapit upat na ka dekada ang minglabay?

Kaniadtong 2016, sa pagka-presidente ni Rodrigo Duterte, interesado kong nagtan-aw sa mga simbolo nga gidala sa iyang pagpapili: usa ka alkalde nga milampaso og mga nasudnong politiko, usa ka promdi nga gipakaon og abog ang mga Manileño, usa ka street-smart nga politiko nga milipot sa mga karibal nga anad sa daang mga libro sa kampanya, usa ka dark horse nga mibaton og 16.6 milyong mga boto batok sa 26 milyon nga mipusta batok kaniya pinaagi sa upat nga ubang midagan sa lumba.

Bisan wala pa matapos kadtong tuiga sa piniliay, naamgohan nako – natong tanan – nga wala kita nakigbatok og usa ka political animal diin ang sayop nga atong nabuhat dili nato mamahimo nga ibutang lamang sa panumdoman. Ang iyang unom ka tuig sa katungdanan bug-at sa atong kabubut-on hangtod sa pag-abot sa adlaw nga gilaoman nato nga piniliay sa sunod tuig.

Mas daghang pamilya ang gigutom. Milyun-milyon ang nawad-an sa ilang mga trabaho ug wala gihapoy makit-an nga kahigayonan nga makasapi. Ang gagmay nga mga negosyo nanirado. Gisultian ang nagprotesta nga mga drayber sa dyip, kinsa kaha ang nagpakabana kung sila kabos ug mamatay sa gutom? Libu-libo ang nangamatay gikan sa coronavirus. Walay klarong paggasto sa bilyon-bilyong dolyar sa mga pandemikong pautang. Libu-libo nga gidudahang gipamatay nga ginagmayng mogamit og droga sa mga pulis ug vigilantes.

Ang mga kritiko ug aktibista gipangpriso. Napiang ang independente nga medya. Ang ligal nga kadaugan batok sa lapad nga pag-angkon sa China sa katubigan sa Pilipinas gibasura ingon “usa ka papel nga mahimo kong ilabay sa basurahan.”

Ang mga unipormadong kalalakin-an gisultihan nga mahimo nilang luguson ang mga babaye o pusilon sila sa bisong. Ang Presidente kanunay nga naa sa ilang luyo.

Sa makadaghang higayon, ang mga alipores ni Duterte misuway og tuliyok sa iyang mga gipanabi, nga ingon ana ang Bisaya, ingon ana ang taga-Mindanao, ingon ana ang siga, ingon ana ang mayor, ingon ana ang makabayan, ingon ana ang amahan, ingon ana iyang liderato.

Ah, pamuno – usa ka pahinumdom sa dili patas nga atensyon nga gihatag sa medya sa mga gusto modagan sa katungdanan ug mga nagbalita, dili ra ang Rappler, sa mga panghitabo sa piniliay. Bisan giunsa namo pagpaningkamot aron unahon ang mga kabalaka ug panginahanglan sa katawhan, aron makuha ang ilang sentimento, aron mabag-o ang ilang mga tingog, aron madasig ang ilang kolektibong gahom, sa kataposan wala namo giduso ang mga limitasyon sa paghimo niini.

Kana matapos na karong higayona.

Ang Rappler, sa pagsugod, nakahukom nga i-drop ang hashtag-slogan nga among gigamit sa tanang eleksyon nga among gibalita sukad sa 2013: #TheLeaderIWant.

Ang nag-unang kinaiya sa 2022 nga eleksyon mao ang botante. Ang kampanya mao ang pagtudlo sa mga hunahuna sa mga Pilipino nga wala nay pagbag-o batok sa bisan kinsa nga gitugyanan sa usa ka administrasyon nga nagdumala uban ang pagkauyamot, kawalay kasingkasing, pagpanghadlok, ug korapsyon – ingon man mga bangis sa gihunahuna nga mga kontra ug pagpasakop sa tinuod nga kaaway. Ang mensahe mao ang pagkumbinser sa matag takos nga Pilipino nga ang iyang usa ka boto maihap. Kini mahitabo. Mahimo kini.

#WeDecide. Kini ang hashtag nga sugdan og gamit sa Rappler ug ang among mga komunidad sa Lunes, Mayo 10, sa pagsugod sa among pagbalita bahin sa sa piniliay sa Mayo 2022 sa Pilipinas.

“Atoa ang Pilipinas.” Kini ang among kawsa ug kini atong ipadayag sa tanan. Sa among pagbalita sa mga kampanya ug eleksiyon, samtang ang among community partners nagsilbi sa ilang mga lokalidad ug sektor, atong ibalik ang pagtahod sa kinabuhi, pagtahod sa mga katungod sa uban, atong pagkamasinabtanon sa atong mga silingan, atong dignidad isip mga trabahante, atong hatagan ang atong mga pamilya og usa ka disente nga kinabuhi.

Kami mangayo og kaakohan isip mga magbubuhis. Atong undangon ang patriyarkal nga panghunahuna aron mapanalipdan ang hiniusang kaayohan sa atong nasod. Atubangan sa tibuok kalibotan, atong ipadayag ang atong soberanya ingon usa ka nasod.

#WeDecide: Atoa ang Pilipinas.

Kita ang tag-iya sa eleksiyon, bawion nato ang atong nasod.

Magsugod kita karon. – Rappler.com

Gihubad kini sa Cebuano ni Rome Nicolas gikan sa orihinal nga bersyon sa Ingles ni Miriam Grace A. Go, #WeDecide: Atin ang Pilipinas – our 2022 battle cry.

Basaha ang uban pang mga hubad diri:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!