DSWD

Hindi sa blogging site magpaparehistro para sa 4Ps

Rappler.com, Ailla Dela Cruz

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Hindi sa blogging site magpaparehistro para sa 4Ps
Ang Department of Social Welfare and Development ang namamahala sa pagtukoy at pagrerehistro ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program

Ang sabi-sabi: Kailangang magregister sa link na dumidirekta sa isang blogging site upang mapasali sa mga benipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang post na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 100 na share, 62 na reaksiyon, at 148 na komento. Ang kaparehong sabi-sabi ay laman din ng ilan pang hiwalay na post sa Facebook. 

Ang katotohanan: Hindi kailangang magrehistro online upang mapabilang sa mga benepisyaryo ng 4Ps. 

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang tumutukoy ng mga mapapabilang sa 4Ps na programa

Sa isang email noong ika-17 ng Nobyembre ay nilinaw ng DSWD sa Rappler ang proseso ng pagpili ng mga benepisyaryo ng programa. 

Kinukuha ng DSWD ang inisyal na listahan ng mga mahihirap na pamilyang maaaring maging benepisyaryo ng nasabing programa sa Listahanan, isang survey ng nasabing ahensiya na tumutukoy sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. 

Sinasala ng ahensiya ang mga natukoy na mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagtukoy kung tugma sila sa kriteryang itinakda ng programa: pamilyang may batang edad 0-18 taong gulang, at/o may buntis na kasapi ng pamilya sa panahon ng identipikasyon. 

Ang mga natukoy na pamilya ay dumaraan pa sa proseso ng registration at validation. 

Pinapaskil ng lokal na pamahalaan ang listahan ng mga pamilyang kalipikado para sa 4Ps kaugnay ng proseso ng registration at validation. Kinailangan ng mga pamilyang tinukoy sa anunsiyo na magpasa ng mga kinakailangang dokumento upang matiyak ang kanilang eligibility sa nasabing programa. 

Kasunod nito, dumaraan sa proseso ng validation ang mga isinumiteng dokumento. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng community assembly o house-to-house na inoorganisa ng ahensiya. 

Maaari ring magsagawa ang ahensiya ng interview tungkol sa pagsasagawa ng nasabing proseso.

Matapos ang nasabing proseso saka naglalabas ang nasabing ahensiya ng aprubadong listahan ng mga pinal na benepisyaryo ng programa. Sinusundan ito ng orientation at oath-taking ceremony.

Pinaalalahanan naman ng ahensiya ang publiko na ang mga account, maliban sa kanilang Facebook, Twitter, at website, ay hindi konektado sa ahensiya. Tanging sa kanilang mga opisyal na account lamang sila naglalabas ng anunsiyo hinggil sa kanilang programa. – Ailla Dela Cruz/ Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!