A mix of editorial and an animated editorial cartoon. Our take on crucial issues that matter to the nation. Provides perspective, context, praise or criticism when warranted – sometimes biting or satirical. Not everyone may agree but #AnimatED presents a clear point of view.
TOP STORY

[EDITORIAL] #AnimatED: Somebody has to answer for the dengue vaccine disaster

Let's focus on getting answers to questions and identifying liabilities. At stake here are the lives of tens of thousands of children.

Let's focus on getting answers to questions and identifying liabilities. At stake here ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Somebody has to answer for the dengue vaccine disaster

Dati, ikaw ang nanghihingi. Ngayon, ikaw na ang hinihingan.

Read more

#FridayFeels: Attack of the inaanaks

Habang mahalagang manatiling matino ang mga pinuno ng Korte Suprema, kailangang ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatEd: Impeachment ni Sereno, paghahati-hati ng Korte Suprema

Sa Nobyembe 30, magbigay-pugay rin tayo sa matatapang na tumatangan sa sulo ng

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Bagong bayani sa hamon ng bagong panahon

Ang aming christmas bonus

Read more

#FridayFeels: Kyah Ibigay mo na

The breakdown of the MRT system is a problem that needed solutions yesterday. We should ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Tragic rides, drastic steps for the MRT

Makabuluhan pa ba sa 2017 ang 'ASEAN Way', kung katumbas nito ang pagiging parochial, ...

Read more

[EDITORIAL] AnimatED: Dapat na bang kalimutan ang 'ASEAN Way'?

He tweets when you are sleeping / He tweets when you're awake / He often targets critics ...

Read more

#FridayFeels: Donald Trump is comin' to town

Hindi naka-optimize ang Facebook para sa katotohanan. Narito ang limang sablay ng social ...

Read more

[EDITORIAL] AnimatED: Saan pumalpak ang Facebook?