A mix of editorial and an animated editorial cartoon. Our take on crucial issues that matter to the nation. Provides perspective, context, praise or criticism when warranted – sometimes biting or satirical. Not everyone may agree but #AnimatED presents a clear point of view.
TOP STORY

[EDITORIAL] #AnimatED: When a mayor-president messes with local polls

We have not seen anything like this since the fall of the Marcos dictatorship in 1986: a strongman inserting himself in the local elections by carpet-bombing his enemies

We have not seen anything like this since the fall of the Marcos dictatorship in 1986: a ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: When a mayor-president messes with local polls

We need strategic thinking, not magnanimous confessions of guilt. We need a solution that ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: The learned helplessness of our water crisis

Batid ng mga pari na hindi lamang ito atake sa ating pampulitikang institusyon – atake ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Tinig sa karimlan ang simbahan

We ask the Comelec to use all its moral suasion to organize one senatorial debate and ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Candidates avoid debates to avoid scrutiny

The challenge now is no longer to gather huge crowds at plazas to frighten a dictator and ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: A revolution against disinformation

Sa bawat kaso, sa bawat panggigipit, higit na nagiging malinaw kung bakit ginagawa ang ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Baka kayo na ang susunod

Political camps and interest groups will bombard us with spin, propaganda until all we ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Let's own the elections

Ang nagtutulong-tulong – ang nagmamalasakit – para magbigay ng serbisyo at pondo sa ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Bantay-salakay ng Malasakit Center?

Kailangan nito ng malawak, malalim, sensitibo at matalinong pag-atake sa problema – ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Sagipin natin ang mga bata

Wala nang lalayas sa sariling tahanan upang umiwas sa bala, wala nang baryong ...

Read more

[EDITORIAL] #AnimatED: Patahimikin ang mga baril sa Mindanao