Apollo Quiboloy

[EDITORIAL] Patronage system ang bukal ng impunity ni Quiboloy

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[EDITORIAL] Patronage system ang bukal ng impunity ni Quiboloy
Ipinapakita nito na ang patronage system natin ang nagpanganak at nagpasuso sa impunity ng Davao Death Squad at 'kingdom' ni Quiboloy

Nagpapalimos sa lansangan lalo na pag magdi-Disyembre para maka-quota at maentrega sa simbahan. Nagpapanggap na working student, o pipi at bingi upang makahingi ng limos. Ibinibigay ang kalakhan ng kinikita sa simbahan. Nababaon sa utang makatugon lang sa butaw. Ang mga may itsurang dalagita’y nagiging alila sa bahay ng mga pastor. Ang ilan sa kanila’y nagiging “spiritual wives” at nagiging sex slave sa gabi. (PANOORIN: 3 survivors of Quiboloy’s ‘kingdom’ bare ordeal)

‘Yan ang buhay ng isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy, na iprinoklama ang sarili niyang “Appointed Son of God.” Kinakausap daw siya ng Diyos sa salitang Cebuano.

‘We forgot who we were’

Bakit pumayag ang mga miyembro ng simbahan ni Pastor Quiboloy? Stockholm Syndrome ang tawag ng mga psychologist dito.

Ito ang survival response at defense mechanism ng mga ilang biktima ng pang-aabuso o mga taong na-hostage. Imbes na magalit at masuklam, namumuo ang isang bond sa pagitan ng nang-aabuso at inaabuso. Matapos makaramdam ng matinding takot, kalupitan, o panghihiya, bawa’t kabaitan ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Lalo na kung nakadepende ang biktima sa nang-aabuso para sa mga batayang pangangailangan tulad ng pagkain, titirhan, at personal na gamit.

Ipinagtatanggol pa nila ang abuser. Ipinagtatanggol nila ang mga torturer, gaslighter, manipulator, rapist, at pedophile (underage ang ilan sa umano’y mga biktima ng rape sa kingdom ni Quiboloy).

Dahil sa walang-patid na indoctrination, sinabi ng tatlong babaeng whistleblowers laban kay Quiboloy na itinrato silang espesyal, pero iyon ay habang masunurin sila.

“Kapag ika’y nililinlang, hindi mo alam na ika’y nililinlang. Kinondisyon kaming i-suppress ang aming damdamin, sa puntong nakalimutan na namin kung sino kami,” sabi ng dating miyembro na si Arlene Caminong Stone sa wikang Ingles. 

Sabi pa ni professor Jayeel Cornelio, “Kapag kabilang ka sa istriktong simbahan, nagiging identity mo ito. Kung lahat – tulad ng pananamit at pagkilos mo – ay idinidikta ng simbahan, titimo sa ’yo na ang malayang pagpapasya o free will ay dapat isuko sa “appointed son of God.”

Madalas mabuo ang Stockholm Syndrome bond na ito sa pagitan ng mga abuser at mga batang biktima. Ang mga bata kasi ang pinakabulnerable sa ganitong psychological manipulation, dahil wala pa silang kapasidad suriin ang kanilang sitwasyon at madali silang malito at malugmok sa takot.

At karamihan sa mga followers ni Quiboloy ay narekluta nang sila’y teenager pa lang.

Ang pulitikong Quiboloy

Marami nang nauna kay Quiboloy. Andiyan si Ruben Ecleo Jr, ang “Divine Master” (daw) ng Dinagat. 

Andiyan din si Reverend Jim Jones. Kung madalas ninyong marinig ang expression na “drank from the kool-aid,” pop culture reference ito sa kulto ni Jones na tinawag ang sariling “Prophet-God.” Nagtapos ang kahibangan niya sa ‘di malilimutang mass murder–suicide ng kulto sa Jonestown, Guyana noong 1978. Uminom sila – ang iba’y pinilit painumin – ng kool-aid na may lason.

Pero ang pinakamalaking tanong: paano naitago ang mga umano’y krimen ni Quiboloy at ng kanyang grupo nang halos 30 taon?

Malinaw na mahusay sa laro ng political patronage si Quiboloy, tulad ng kanyang matalik na kaibigan, si Presidente Rodrigo Duterte. Siya ang spiritual adviser ni Duterte, at tila ginupit sila sa iisang tela. Malayo bang isipin na ang proteksiyon ng Mayor ang sikreto ng tibay ng kingdom ng pastor?

Dineny ito mismo ni Duterte noong 2008, nang akusahan ng asawa ng isang tribal leader ang pastor na nasa likod umano ng pang-i-strafe ng kanilang bahay. Pinatay daw ang kaniyang asawa dahil ayaw nilang ibenta ang kanilang lupa.

Ang pandemya ni Quiboloy

Teka, eto pa, kaya’t kumapit kayo sa silya. Ayon kay Quiboloy, ang pagtarget umano sa kaniya ang dahilan ng pandemya. “World, if you want the pandemic to stop, stop persecuting, prosecuting, and maligning the appointed son of God.” 

Madman? Delusional? Bahala na kayo. Ang mas mahalaga, ipinapakita ng kaso ni Quiboloy kung paano kinukunsinti ng mga local warlords ang mga makapangyarihang lider tulad niya. ‘Di bale na kung pinaghihinalaang sexual predator.

Isa ito sa mga case study na nagpapakitang ang patronage system natin ang anay ng demokrasya. Ang patronage system ang nagpanganak at nagpasuso sa impunity ng Davao Death Squad at “kingdom” ni Quiboloy.

Basagin natin ang aparato ng sistemang nagbibigay proteksiyon sa mga tulad ni Quiboloy, ni Ecleo, at ng mga mamamatay-taong nagsasagawa ng extrajudicial killing.

May sariling virus ang mga tulad ni Quiboloy at mga lokal na politikong nagtataguyod sa kanilang kahibangan. Tulad ng ginawa ng Dinagat sa mga Ecleo, iwaksi natin sila sa 2022. #WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!